1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Vật liệu nhám

3M Vật liệu nhám

168 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (168)

168 Sản phẩm

Bàn chải mài

Bàn chải mài

Đá mài

Đá mài

Nhám băng

Nhám băng

Nhám đĩa

Nhám đĩa

Nhám tờ và cuộn

Nhám tờ và cuộn

Vật liệu nhám cầm tay

Vật liệu nhám cầm tay

Vât liệu nhám tùy chỉnh

Vât liệu nhám tùy chỉnh

Thể loại

Các ngành công nghiệp

Nhãn hiệu

Nhám Vàng 3M™ Hookit™ 236U Nhám Đĩa 3M™ Trizact™ Hookit™ Film 268XA, Mặt Lưng Bằng Film, 5 in x Không Lỗ, Độ Hạt A10, 100/Thùng Nhám Cuộn Đĩa Mặt Lưng 3M™ Trizact™ Finesse-it™ Film 466LA, Độ Hạt A5, 1-1/4 in, 500 Đĩa/Cuộn, 4 Cuộn/Thùng Cuộn Nhám Đĩa 3M™ 216U Hút Bụi, Qui Cách 5 in Không Tâm 5 Lỗ, Màu Vàng, Độ Hạt P120, 125 Đĩa/Cuộn, 10 Cuộn/Thùng Nhám 3M™ Stikit™ Dạng Cuộn 246U, 01561, 5 in, 80, 100 Đĩa/Cuộn, 10 Cuộn/Thùng Nhám Nước 3M™ Wetordry™ 401Q Nhám Đĩa 3M™ Hookit™ Green Corps™ 255U, 25 Đĩa/Hộp, 5 Hộp/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II 987C, 4 in, Độ Hạt P36+, 100 Đĩa/4 Hộp/Thùng Cuộn Nhám Đĩa 3M™ 216U, Qui Cách 5 in Không Lỗ, Màu Vàng, Độ Hạt P80 A-weight, 125 Đĩa/Cuộn, 6 Cuộn/Thùng Cuộn Vải 3M™ Trizact™ 237AA, 26 in x 100 yd, A100 X-weight, 1/Thùng, Giới Hạn Đối Với Quốc Tế Nhám Đĩa Film 3M™ Hookit™ 260L Đĩa Mài Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro, 4 in x 5/8 in, 20/Thùng Miếng Bùi Nhùi Cầm Tay Scotch-Brite™ Mighty Blue, 6 in x 9 in, 60 Miếng/Thùng Cuộn Nhám Đĩa 3M™ 216U, Qui Cách 5 in Không Lỗ, Màu Vàng, Độ Hạt P320 A-weight, 175 Đĩa/Cuộn, 6 Cuộn/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U, 5 in x NH, 150+, 50/Hộp, 5 Hộp/Thùng Đĩa Phim Đánh Bóng Làm Sạch 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L, 400+, 6 in, Die 600LG, 50 Mỗi Bên Trong, 250/Thùng Đĩa Phim Đánh Bóng Làm Sạch 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L, 240+, 6 in, Die 600LG, 50 Mỗi Bên Trong, 250/Thùng Bánh Mài Scotch-Brite™ EXL Deburring, 8 in x 2 in x 3 in, Độ Cứng 8S, Độ Hạt Trung Bình (FIN), 2 Bánh/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II 982C, 4 in x 5/8 in, Độ Hạt P36+, 100 Đĩa/4 Hộp/Thùng Đĩa Phim Đánh Bóng Làm Sạch 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L, 120+, 6 in, Die 600LG, 50 Mỗi Bên Trong, 250/Thùng Cuộn Vải 3M™ Trizact™ 237AA, 26 in x 100 yd, A6 X-weight, 1/Thùng, Giới Hạn Nhám Cuộn Đĩa Mặt Lưng 3M™ Trizact™ Finesse-it™ Film 466LA, Độ Hạt A7, 1-1/4 in, 500 Đĩa/Cuộn, 4 Cuộn/Thùng Bánh Mài Scotch-Brite™ Light Deburring, 8 in x 1 in x 3 in, Độ Cứng 8S, Độ Hạt Mịn (FIN), 3 Bánh/Thùng Nhám Xốp 3M™
Next