1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Vật liệu nhám

3M Vật liệu nhám

96 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (96)

96 Sản phẩm

Bánh nhám

Bánh nhám

Chổi

Chổi

Đĩa nhám

Đĩa nhám

Tờ và cuộn

Tờ và cuộn

Vật liệu nhám cầm tay

Vật liệu nhám cầm tay

Thể loại

Các ngành công nghiệp

Nhãn hiệu

Bánh Mài Scotch-Brite™ Unitized EXL, 3 in x 1/2 in x 3/8 in, Độ Cứng 2S, Độ Hạt Mịn (FIN), 20 Bánh/Thùng Nhám đĩa film 6in 3M 260L độ hạt P600, PN01071 Cuộn Nhám Đĩa 3M™ 216U, Qui Cách 5 in Không Lỗ, Màu Vàng, Độ Hạt P240 A-weight, 175 Đĩa/Cuộn, 6 Cuộn/Thùng Nhám đĩa kết dính gai 334U Nhám Đĩa 3M™ Trizact™ Hookit™ Film 268XA, Mặt Lưng Bằng Film, 5 in x Không Lỗ, Độ Hạt A5, 100/Thùng Nhám nước dạng thanh 3M 401Q độ hạt P3000, PN01998 Bánh Mài Scotch-Brite™ Unitized EXL, 2 in x 1/2 in x 1/4 in, Độ Cứng 2S, Độ Hạt Mịn (FIN), 30 Bánh/Thùng Nhám cuộn 3M Stikit 216U, 02696 Cuộn Nhám Đĩa 3M™ 216U, Qui Cách 5 in Không Lỗ, Màu Vàng, Độ Hạt P120 A-weight, 125 Đĩa/Cuộn, 6 Cuộn/Thùng Nhám nước dạng thanh 3M 401Q độ hạt P1000, PN02021 Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II 987C, 7 in, Độ Hạt P36+, 100 Đĩa/4 Hộp/Thùng Bánh Mài Phá Decal 3M™ 07498, 4 in x 5/8 in, 5 Bánh/Hộp Đĩa nhám mài phá matit 3M Stikit 246U Đĩa Nhám Chổi Scotch-Brite™ Roloc™ 07527, 3 in x 5/8 in, Độ Hạt P80, 4 Hộp/Thùng Nhám Đĩa Lông 3M™ 375L, Qui Cách 6 in Không Lỗ Độ Hạt P800, 50 Đĩa/5 Hộp/Thùng Đĩa nhám mài phá matit 3M Green Corps 255U Bánh Mài Scotch-Brite™ Unitized EXL, 2 in x 1/4 in x 1/4 in, Độ Cứng 3S, Độ Hạt Mịn (FIN), 60 Bánh/Thùng Nhám vải dẻo PN34343, 5.5 inch x 6.8 inch, độ hạt P1500, 25 tờ/ hộp, 5 hộp/ thùng Bánh Mài Scotch-Brite™ Light Deburring, 8 in x 1 in x 3 in, Độ Cứng 8S, Độ Hạt Mịn (FIN), 3 Bánh/Thùng Nhám Chổi Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc, 3/4 in x 1/16 in, Độ Hạt P220, 192 Đĩa/Thùng Nhám Chổi Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc, 3/4 in x 1/16 in, Độ Hạt P400, 192 Đĩa/Thùng Nhám đĩa kết dính gai PN01820,6 inch, độ hạt P80, 50 đĩa/hộp Nhám Chổi Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc, 3 in x 3/8 in, Độ Hạt P80, 80 Đĩa/Thùng Bánh Mài Scotch-Brite™ EXL Deburring, 6 in x 1 in x 1 in, Độ Cứng 8S, Độ Hạt Mịn (FIN), 3 Bánh/Thùng
Next