1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Vật liệu nhám

3M Vật liệu nhám

dành cho Công nghiệp phụ trợ ô-tô

39 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (39)

39 Sản phẩm

Bánh nhám

Bánh nhám

Chổi

Chổi

Đĩa nhám

Đĩa nhám

Tờ và cuộn

Tờ và cuộn

Vật liệu nhám cầm tay

Vật liệu nhám cầm tay

Thể loại

Các ngành công nghiệp

Nhãn hiệu

Nhám đĩa kết dính gai PN01820,6 inch, độ hạt P80, 50 đĩa/hộp Nhám Chổi Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc, 3 in x 3/8 in, Độ Hạt P80, 80 Đĩa/Thùng Nhám Xếp 3M™ 747D, Độ Hạt P80, Qui Cách 4.5 in, 10 Đĩa/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Trizact™ Hookit™ Film 268XA, Mặt Lưng Bằng Film, 5 in x Không Lỗ, Độ Hạt A5, 100/Thùng Nhám đĩa kết dính gai PN01816,6 inch, độ hạt P180, 50 đĩa/hộp Miếng Chà Nhám Scotch-Brite™ 7496, 35 cm x 39 cm, 100 Miếng/Hộp Miếng chà nhám đa công dụng 7447 Nhám đĩa kết dính gai 334U Nhám Đĩa 3M™ Trizact™ Hookit™ Film 268XA, Mặt Lưng Bằng Film, 5 in x Không Lỗ, Độ Hạt A35, 100/Thùng Đĩa nhám 3M Hookit 216U độ hạt P400, PN00973 Nhám Chổi Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc, 3/4 in x 1/16 in, Độ Hạt P400, 192 Đĩa/Thùng Cuộn Bùi Nhùi Scotch-Brite™ Clean and Finish, 4 in x 30 ft, Không Độ Hạt, 3 Cuộn/Hộp Nhám Cuộn Đĩa Mặt Lưng 3M™ Trizact™ Finesse-it™ Film 466LA, Độ Hạt A5 Kích Thước 3 in, 250 Đĩa/Cuộn, 4 Cuộn/Thùng Nhám đĩa film 6in 3M 260L độ hạt P800, PN00970 Nhám Chổi Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc, 3/4 in x 1/16 in, Độ Hạt P80, 192 Đĩa/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II 987C, 125 mm x 22 mm, Độ Hạt P36+, 100 Đĩa/4 Hộp/Thùng Nhám Chổi Scotch-Brite™ Radial Bristle, 6 in x 7/16 in x 1 in, Độ Hạt P120, 5 Cái/Thùng Nhám Chổi Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc, 1 in x 1/8 in, Độ Hạt P120, 96 Đĩa/4 Hộp/Thùng Đĩa nhám 3M Hookit 216U độ hạt P320, PN00975 Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II 987C TN Quick Change, 5 in, Độ Hạt P60+, 100 Đĩa/4 Hộp/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Trizact™ Hookit™ Film 268XA, Mặt Lưng Bằng Film, 5 in x Không Lỗ, Độ Hạt A10, 100/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II 987C, 4 in, Độ Hạt P36+, 100 Đĩa/4 Hộp/Thùng Miếng chà nhám đa công dụng 7440 Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II 982C, 7 in x 7/8 in, Độ Hạt 36+, 100 Đĩa/4 Hộp/Thùng
Next