1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Vật liệu nhám

3M Vật liệu nhám

dành cho Giao thông vận tải

72 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (72)

72 Sản phẩm

Bánh nhám

Bánh nhám

Chổi

Chổi

Đĩa nhám

Đĩa nhám

Tờ và cuộn

Tờ và cuộn

Vật liệu nhám cầm tay

Vật liệu nhám cầm tay

Thể loại

Các ngành công nghiệp

Nhãn hiệu

Nhám Đĩa 3M™ Trizact™ Hookit™ Film 268XA, Mặt Lưng Bằng Film, 5 in x Không Lỗ, Độ Hạt A35, 100/Thùng Nhám Chổi Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc, 1 in x 1/8 in, Độ Hạt P120, 96 Đĩa/4 Hộp/Thùng Cuộn Nhám Đĩa 3M™ 216U, Qui Cách 5 in Không Lỗ, Màu Vàng, Độ Hạt P120 A-weight, 125 Đĩa/Cuộn, 6 Cuộn/Thùng Nhám Xếp 3M™ 747D, Độ Hạt P80, Qui Cách 4.5 in, 10 Đĩa/Thùng Nhám đĩa kết dính gai PN01820,6 inch, độ hạt P80, 50 đĩa/hộp Đá cắt hình bánh xe 14" khổ 355X3X254MM, A36P, 1G Cuộn Nhám Đĩa 3M™ 216U, Qui Cách 5 in Không Lỗ, Màu Vàng, Độ Hạt P400 A-weight, 175 Đĩa/Cuộn, 6 Cuộn/Thùng Đĩa nhám 3M Hookit 216U độ hạt P400, PN00973 Đĩa Nhám Chổi Scotch-Brite™ Roloc™ 07527, 3 in x 5/8 in, Độ Hạt P80, 4 Hộp/Thùng Nhám Đĩa Lông 3M™ 375L, Qui Cách 6 in Không Lỗ Độ Hạt P1500, 50 Đĩa/5 Hộp/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Trizact™ Hookit™ Film 268XA, Mặt Lưng Bằng Film, 5 in x Không Lỗ, Độ Hạt A10, 100/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II Roloc™ TR 984F, 3 in, Độ Hạt P60+, 200 Đĩa/4 Hộp/Thùng Nhám Cuộn Đĩa Mặt Lưng 3M™ Trizact™ Finesse-it™ Film 466LA, Độ Hạt A5 Kích Thước 1-1/4 in, 500 Đĩa/Cuộn, 4 Cuộn/Thùng Miếng chà nhám đa công dụng 7447 Bánh mài nỉ, do hat tinh, qui cach 12IN Bánh Mài Scotch-Brite™ Light Deburring, 8 in x 1 in x 3 in, Độ Cứng 8S, Độ Hạt Mịn (FIN), 3 Bánh/Thùng Banh mài nỉ, do hat tinh, qui cach 6IN Bánh Mài Scotch-Brite™ Unitized EXL, 2 in x 1/4 in x 1/4 in, Độ Cứng 3S, Độ Hạt Mịn (FIN), 60 Bánh/Thùng Đĩa nhám 3M Hookit 216U độ hạt P320, PN00975 Cuộn Bùi Nhùi Scotch-Brite™ Clean and Finish, 4 in x 30 ft, Không Độ Hạt, 3 Cuộn/Hộp Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II 987C, 5 in, Độ Hạt P80+, 100 Đĩa/4 Hộp/Thùng Miếng chà nhám đa công dụng 7440 Nhám Đĩa Lông 3M™ 375L, Qui Cách 6 in Không Lỗ Độ Hạt P1000, 50 Đĩa/5 Hộp/Thùng Nhám Cuộn Đĩa Mặt Lưng 3M™ Trizact™ Finesse-it™ Film 466LA, Độ Hạt A5 Kích Thước 3 in, 250 Đĩa/Cuộn, 4 Cuộn/Thùng
Next