1. Việt Nam
  2. Các nhà cung cấp và Đối tác của 3M

Các nhà cung cấp và Đối tác của 3M

Các nhà cung cấp và Đối tác hiện nay của 3M

Truy cập đơn đặt hàng của 3M (US, English)  để mua sản phẩm, kiểm tra trạng thái đơn hàng và cập nhật thông tin hồ sơ.

Truy cập vào Nhà cung cấp trực tiếp (English) để xem thông tin nguồn, tuyến đường vận chuyển, hợp đồng cung cấp và các văn bản thuế.


Trở thành đối tác của chúng tôi

  • Chúng tôi muốn hợp tác với Khách hàng để đáp ứng yêu cầu về sản phẩm và đổi mới của Khách hàng. Để bắt đầu, Khách hàng cần có mã cấp phép của Đại lý Dịch vụ chăm sóc Khách hàng của 3M.

    Ngay khi có mã cấp phép, Khách hàng có thể đăng ký trở thành đối tác của 3M.


Trở thành nhà cung cấp

  • 3M kết nối ý tưởng và kiến thức sâu rộng của con người để phát triển các sản phẩm có tác động tích cực đến cuộc sống trên toàn thế giới. Chúng tôi không thể làm được điều đó mà không có các nhà cung cấp chất lượng.

    Tìm hiểu thêm về việc trở thành nhà cung cấp của 3M, bao gồm yêu cầu, sáng kiến đa dạng và phương thức giới thiệu công ty.