1. Việt Nam
 2. Chăm sóc sức khỏe

Chăm sóc sức khỏe


Thị trường chăm sóc sức khỏe

Chúng tôi kết nối mọi người, thông tin, khoa học và công nghệ tại các thị trường quan trọng để giải quyết các vấn đề và cải thiện sức khỏe nếu có thể.

Sản Phẩm Của Chúng Tôi

Chăm sóc bác sĩ và bệnh nhân trong đại dịch COVID-19

Hiện tại, cải tiến là điều quan trọng hơn bao giờ hết. Hãy xem cách 3M Health Care vận dụng khoa học để hỗ trợ và duy trì sức khỏe cho cộng đồng trên toàn cầu cũng như đảm bảo mang lại sức khỏe tốt hơn cho tất cả mọi người.


Lấy cảm hứng từ những câu chuyện cải tiến mới

 • Các nhà khoa học 3M trao đổi kiến thức mỗi ngày, tạo ra các giải pháp mới trong trang thiết bị, chuyên môn và kinh doanh. Đối mặt với đại dịch COVID-19, tấm phim đã trở thành người hùng khiêm tốn khi được tạo ra với loại tấm chắn mặt mới được sử dụng để bảo vệ nhân viên y tế.

 • Thông qua việc liên tục đổi mới và áp dụng khoa học của 3M, chúng tôi đã đạt được những tiến bộ ổn định đáng kể về các sản phẩm và giải pháp từ ngành hàng Chăm sóc Sức khỏe. Tìm hiểu thêm.

 • Câu chuyện có thật là một trong những công cụ hiệu quả nhất mà các lãnh đạo điều hành hệ thống y tế và bệnh viện có thể sử dụng để đưa đội ngũ y bác sĩ đồng hành cùng họ trong thời gian thay đổi. Sự bùng nổ cho thấy sức mạnh của việc dẫn dắt câu chuyện có thật để vượt qua giai đoạn biến đổi mạnh mẽ.


Tìm hiểu thêm

 • 93.000 nhân viên của chúng tôi làm những công việc quan trọng, áp dụng khoa học của chúng tôi bằng các cách thức khác nhau để tạo ra kết quả tích cực đến cuộc sống của mọi người trên toàn cầu. Hãy gia nhập đội ngũ của chúng tôi!

 • 3M Health Care cam kết tài trợ các nghiên cứu, nơi tồn tại lợi ích qua lại, mở rộng phạm vi kiến thức khoa học và kỹ thuật liên quan đến các sản phẩm của 3M.

 • Chúng tôi cố gắng tạo ra các giải pháp giúp bảo vệ bệnh nhân, nhà phân phối và toàn cầu - để khách hàng và cộng đồng của chúng tôi có thể phát triển.

 • Nam và nữ hợp tác làm việc
 • 3M℠ Health Care Academy

  Nền tảng cập nhật kiến thức liên tục trên toàn cầu của chúng tôi cung cấp hàng trăm khóa học miễn phí theo yêu cầu giúp bạn tập trung vào việc đào sâu kiến thức chuyên môn của mình và cải thiện dịch vụ chăm sóc bệnh nhân.


Sản phẩm của chúng tôi

Liên Hệ

Liên Hệ

3M Việt Nam - Hỗ trợ
+84 28 541 60429

Liên Hệ

3M Việt Nam - Hỗ trợ
+84 28 541 60429