1. Việt Nam
  2. Trung tâm hỗ trợ

Trung tâm hỗ trợ 3M

Câu hỏi về sản phẩm và ứng dụng


Các câu hỏi thường gặp


Liên hệ với 3M

Gọi cho chúng tôi

Dịch vụ chăm sóc Khách hàng
3M Việt Nam - Hỗ Trợ
+84 28 541 60429

Hãy liên hệ với chúng tôi từ Thứ Hai đến Thứ Sáu
Thời gian làm việc 8.00 - 17:30

Gửi tin nhắn cho chúng tôi

Chúng tôi sẽ trả lời email trong vòng 24-48 giờ.

Tất cả các ô đều phải được oddienef đầy đủ thông tin chỉ trừ những phần không bắt buộc

  • Please provide the information that will help us respond to your request.

  • Các thông tin bạn cung cấp trên biểu mẫu Liên hệ này sẽ được sử dụng để trả lời yêu cầu và như mô tả thêm trong Chính sách bảo mật Internet.

    Xin lưu ý rằng thông tin này (bao gồm cả thông tin gốc và trả lời sau đó) có thể được chuyển đến máy chủ đặt tại Hoa Kỳ để thu thập số liệu và lưu trữ. Nếu không đồng ý với việc sử dụng thông tin cá nhân, vui lòng không sử dụng hệ thống Liên hệ.

  • Send
Thank you for contacting 3M.

Chúng tôi sẽ trả lời email trong vòng 24-48 giờ.


Hỗ trợ theo ngành hàng

Liên hệ với đại diện phòng Chăm sóc khách hàng hoặc phòng hỗ trợ kỹ thuật để được tư vấn.


Địa chỉ & & Chỉ dẫn

Trụ Sở Công Ty TNHH 3M Việt Nam

Tòa nhà Mapletree Business Center,
Lầu 20, 1060 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam