1. Việt Nam
  2. Trung tâm hỗ trợ

Trung tâm hỗ trợ 3M

Câu hỏi về sản phẩm và ứng dụng


Các câu hỏi thường gặp


Liên hệ với 3M

Gọi cho chúng tôi

Dịch vụ chăm sóc Khách hàng
3M Việt Nam - Hỗ Trợ
+84 28 541 60429

Hãy liên hệ với chúng tôi từ Thứ Hai đến Thứ Sáu
Thời gian làm việc 8.00 - 17:30

Gửi tin nhắn cho chúng tôi
  • Tất cả các ô là bắt buộc, trừ khi được chỉ định là tùy chọn

  • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

  • Gửi đi

Chúng tôi rất tiếc…

Đã xảy ra lỗi khi gửi đi. Vui lòng thử lại sau…

Cảm ơn!

Yêu cầu của bạn đã được gửi đi thành công


Hỗ trợ theo ngành hàng

Liên hệ với đại diện phòng Chăm sóc khách hàng hoặc phòng hỗ trợ kỹ thuật để được tư vấn.


Địa chỉ & & Chỉ dẫn

Trụ Sở Công Ty TNHH 3M Việt Nam

Tòa nhà Mapletree Business Center,
Lầu 20, 1060 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam