3M Nhám đĩa

76 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (76)

76 Sản phẩm

Đĩa dạng lưới

Đĩa dạng lưới

Đĩa không dệt

Đĩa không dệt

Đĩa lót giấy

Đĩa lót giấy

Đĩa lót phim

Đĩa lót phim

Đĩa mài bằng sợi

Đĩa mài bằng sợi

Đĩa thay thế nhanh

Đĩa thay thế nhanh

Đĩa xốp

Đĩa xốp

Thể loại

Các ngành công nghiệp

Nhãn hiệu

Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II 987C, 125 mm x 22 mm, Độ Hạt P36+, 25 Đĩa/Hộp, 4 Hộp/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Hookit™ Green Corps™ 255U, 00513, Độ Hạt P60, 25 Đĩa/Hộp Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U, 5 in x NH, 150+, 50/Hộp, 5 Hộp/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U, 5 in x NH, 80+, 50/Hộp, 5 Hộp/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II 987C, 5 in, Độ Hạt P80+, 100 Đĩa/4 Hộp/Thùng Nhám Đĩa 3M Xtract™ Cubitron™ II Net 710W Đĩa Mài 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro Cuộn Nhám Đĩa 3M™ 216U, Qui Cách 5 in Không Lỗ, Màu Vàng, Độ Hạt P120 A-weight, 125 Đĩa/Cuộn, 6 Cuộn/Thùng Nhám Đĩa Lông 3M™ 375L, Qui Cách 6 in Không Lỗ Độ Hạt P800, 50 Đĩa/Hộp, 5 Hộp/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U, 6 in x NH, 80+, 50/Hộp, 5 Hộp/Thùng Cuộn Nhám Đĩa 3M™ 216U, Qui Cách 5 in Không Lỗ, Màu Vàng, Độ Hạt P600 A-weight, 175 Đĩa/Cuộn, 6 Cuộn/Thùng Nhám Đĩa Lông 3M™ 375L, Qui Cách 6 in Không Lỗ Độ Hạt P1200, 50 Đĩa/Hộp, 5 Hộp/Thùng Đĩa Sợi Quang 3M™ 787C, 120+, 4 in x 5/8 in, Die 400FF, 25 Mỗi Bên Trong, 100/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U, 6 in x NH, 60+, 50/Hộp, 5 Hộp/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Trizact™ Hookit™ Film 268XA, Mặt Lưng Bằng Film, 5 in x Không Lỗ, Độ Hạt A5, 100/Thùng Nhám Cuộn Đĩa Mặt Lưng 3M™ Trizact™ Finesse-it™ Film 466LA, Độ Hạt A5, 1-1/4 in, 500 Đĩa/Cuộn, 4 Cuộn/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U, 5 in x NH, 120+, 50/Hộp, 5 Hộp/Thùng Nhám Cuộn Đĩa Mặt Lưng 3M™ Trizact™ Finesse-it™ Film 466LA, Độ Hạt A5, 3 in, 250 Đĩa/Cuộn, 4 Cuộn/Thùng Cuộn Nhám Đĩa 3M™ 216U Hút Bụi, Qui Cách 5 in, Màu Vàng, Độ Hạt P320, 175 Đĩa/Cuộn, 6 Cuộn/Thùng Đĩa Phim Đánh Bóng Làm Sạch 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L, 120+, 6 in, Die 600LG, 50 Mỗi Bên Trong, 250/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U, 5 in x NH, 60+, 50/Hộp, 5 Hộp/Thùng Đĩa Phim Đánh Bóng Làm Sạch 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L, 320+, 6 in, Die 600LG, 50 Mỗi Bên Trong, 250/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U, 5 in x NH, 180+, 50/Hộp, 5 Hộp/Thùng Nhám Đĩa Film 3M™ Hookit™ 260L
Next