1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Vật liệu và linh kiện điện tử

3M Vật liệu và linh kiện điện tử

10 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (10)

10 Sản phẩm

Chất lỏng truyền nhiệt

Chất lỏng truyền nhiệt

Chất mang và dung môi tẩy rửa

Chất mang và dung môi tẩy rửa

Chất phủ dùng cho đồ điện tử

Chất phủ dùng cho đồ điện tử

Dung dịch chữa cháy

Dung dịch chữa cháy

Thể loại

Các ngành công nghiệp

Dung dịch kỹ thuật 3M™ Novec™ 7500 40lb Sơn phủ điện tử 3M™ Novec™ 2704 11lb Dung dịch kỹ thuật 3M™ Novec™ 7100 33lb Chai xịt tẩy rửa 3M™ Novec™ Contact Cleaner Plus 11oz Dung dịch kỹ thuật 3M™ Novec™ 72DE 50lb Chai xịt tẩy rửa 3M™ Novec™ Flux Remover 12oz Dung Dịch Kỹ Thuật 3M™ Novec™ 71IPA, 3,25 gal (33 lb, 15 kg)/Thùng Dung dịch kỹ thuật 3M™ Novec™ 73DE 50lb Dung dịch kỹ thuật 3M™ Novec™ 7100 12lb Dung Dịch Chữa Cháy 3M™ Novec™ 1230, Thùng 55 gal (US) (661 lb, 300 kg)