1. Chính sách Bảo mật
webLoaded = "false" Loadclientside=No

3M United States

Chính sách bảo mật Internet của 3M

Chính sách bảo mật Internet trên toàn thế giới của 3M

 

 • 3M tôn trọng quyền riêng tư của quý vị. Chính sách này tóm tắt những thông tin mang tính chất cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập, và chúng tôi có thể sử dụng thông tin này như thế nào. Chính sách này cũng mô tả các chủ đề quan trọng khác liên quan đến tính riêng tư của quý vị.

 • Chính sách bảo mật Internet toàn cầu của 3M

  Chính sách 3M phải tuân thủ tất cả các luật riêng tư và bảo vệ dữ liệu. Cam kết này phản ánh giá trị chúng tôi có được từ thu nhập và giữ được lòng tin của nhân viên, khách hàng, đối tác và những người khác đã chia sẻ thông tin cá nhân của họ với chúng tôi.

  Chính sách bảo mật Internet toàn cầu này ('Chính sách' này) quy định cách 3M bảo vệ sự riêng tư của quý vị khi chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trên các trang web của 3M. Như được sử dụng trong Chính sách này, thuật ngữ ""thông tin cá nhân 'đề cập đến thông tin nhận dạng cá nhân, riêng hoặc kết hợp với các thông tin khác cung cấp cho chúng tôi.

  Chính sách này được áp dụng chung cho tất cả các trang web do 3M và các đơn vị kinh doanh của 3M trên khắp thế giới điều hành (từng 'trang web của 3M').

 • Tuyên bố bảo mật trang web

  Mặc dù chính sách này áp dụng cho tất cả các trang web 3M, nhưng mỗi trang web 3M có mục đích và tính năng khác nhau. Nếu cần công bố thêm hoặc các công bố khác nhau về trang web cụ thể của 3M, chúng tôi sẽ cung cấp các công bố này trên chính trang web đó hoặc trong tuyên bố bảo mật trang web riêng ('Công bố bảo mật trang web') được đăng trên trang web đó. Mỗi công bố hoặc tuyên bố bảo mật trang web sẽ bổ sung và sửa đổi Chính sách này, nhưng chỉ đối với trang web 3M đăng công bố đó.

 • Những hạn chế về thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân

  Trong phạm vi luật pháp quy định, bất cứ khi nào 3M thu thập thông tin cá nhân trên trang web của 3M, 3M sẽ:

  • gửi thông báo kịp thời và phù hợp cho quý vị về biện pháp thu thập dữ liệu;

  • thu thập, sử dụng, tiết lộ và gửi thông tin cá nhân của quý vị chỉ khi có sự đồng ý của quý vị, được nêu rõ hay ngụ ý, tùy thuộc vào sự nhạy cảm của thông tin cá nhân, các yêu cầu pháp lý, và các yếu tố khác;

  • thu thập thông tin cá nhân của quý vị cho các mục đích cụ thể, hạn chế. Thông tin chúng tôi thu thập sẽ phù hợp và không quá nhiều cho mục đích thu thập;

  • xử lý thông tin cá nhân của quý vị phù hợp với mục đích thu thập ban đầu hoặc được quý vị đồng ý sau đó;

  • thực hiện các bước hợp lý về thương mại để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của quý vị đáng tin cậy cho mục đích sử dụng, chính xác, đầy đủ, và nếu cần, được cập nhật;

  • không sử dụng thông tin cá nhân của quý vị cho mục đích tiếp thị trực tiếp mà không cho quý vị cơ hội ""quyết định""; và

  • có biện pháp thích hợp, bằng hợp đồng hoặc cách khác, để bảo vệ thích hợp thông tin cá nhân được tiết lộ cho bên thứ ba hoặc chuyển sang nước khác, bao gồm cả việc chuyển trong công ty 3M.

 • Thông tin được thu thập trên trang web của 3M và cách sử dụng thông tin này

  Khi quý vị truy cập và sử dụng trang web của 3M, có 3 cách để chúng tôi có thể thu thập thông tin về quý vị:

  1. Thông tin gửi cho chúng tôi bằng trình duyệt Web của quý vị

  3M thu thập những thông tin được gửi tự động cho chúng tôi bằng trình duyệt web của quý vị. Thông tin này thường bao gồm địa chỉ IP của nhà cung cấp dịch vụ internet của quý vị, tên hệ điều hành của quý vị (chẳng hạn như Macintosh® hoặc Windows®) và tên và phiên bản của trình duyệt web của quý vị (chẳng hạn như Internet Explorer® hoặc Netscape®). Những thông tin chúng tôi nhận được phụ thuộc vào các thiết lập của trình duyệt web của quý vị. Hãy kiểm tra trình duyệt web của quý vị nếu quý vị muốn tìm hiểu trình duyệt web của quý vị sẽ gửi những thông nào hoặc làm thế nào để thay đổi các thiết lập của quý vị.

  Các thông tin do trình duyệt web của quý vị cung cấp không nhận diện cá nhân quý vị. Chúng tôi sử dụng thông tin này để tạo số liệu thống kê giúp chúng tôi cải thiện trang web và làm cho các trang web tương thích với công nghệ khách truy cập trực tuyến sử dụng.

  2. Thông tin thu thập được bằng cách đặt 'Cookie' trên máy tính của quý vị

  3M có được thông tin về quý vị bằng cách cài đặt 'thẻ' trên ổ cứng máy tính của quý vị. Thẻ này được gọi là ""cookie"".

  Tất cả các trang web của 3M đều sử dụng ‘session cookie'. Session cookie được sử dụng để gắn thẻ máy tính của quý vị với một ký hiệu định danh duy nhất được tạo ra trên máy tính khi quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi. Session cookie không xác định danh tính cá nhân và sẽ hết hiệu lực sau khi quý vị đóng trình duyệt. Chúng tôi sử dụng session cookie để thu thập thông tin thống kê về cách thức khách hàng sử dụng các trang web của chúng tôi - những trang khách truy cập, liên kết họ sử dụng và thời gian truy cập trên mỗi trang. Chúng tôi phân tích thông tin này (được gọi là 'dữ liệu đường dẫn') ở dạng thống kê để hiểu rõ hơn về sở thích và nhu cầu của khách truy cập để cải tiến nội dung và chức năng các trang web của chúng tôi.

  Một số trang web của 3M cũng sử dụng 'persistent cookie'. Những cookie này không hết hạn khi quý vị đóng trình duyệt; các cookie này vẫn nằm trên máy tính của quý vị cho đến khi quý vị xóa đi. Bằng cách gán cho máy tính của quý vị một ký hiệu định danh duy nhất, chúng tôi có thể tạo ra cơ sở dữ liệu về các lựa chọn và sở thích của quý vị trước đó, và trong trường hợp các lựa chọn hoặc sở thích này cần được thu thập lại, chúng tôi có thể cung cấp tự động, tiết kiệm thời gian và công sức cho quý vị. Ví dụ, sau khi quý vị thực hiện mua hàng, nếu quý vị quyết định mua hàng tiếp, địa chỉ vận chuyển của quý vị sẽ được lưu lại và chỉ cần xác nhận. Nếu trang web của 3M sử dụng 'persistent cookie', chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị trong Tuyên bố bảo mật đăng trên trang web đó.

  Nếu quý vị không muốn nhận cookie, quý vị có thể thiết lập trình duyệt của mình để từ chối cookie hoặc thông báo cho quý vị khi cookie được đặt trên máy tính của quý vị. Mặc dù quý vị không cần phải chấp nhận cookie khi truy cập trang web của 3M, nhưng quý vị không thể sử dụng tất cả các chức năng của trang web nếu trình duyệt của quý vị từ chối cookie của chúng tôi.

  3. Thông tin quý vị chủ định và tự nguyện cung cấp

  3M thu thập các thông tin quý vị chủ định và tự nguyện cung cấp khi quý vị sử dụng trang web của 3M, ví dụ, các thông tin mà quý vị cung cấp khi quý vị đăng ký nhận thông báo qua e-mail, khi quý vị hoàn thành khảo sát, hoặc khi quý vị đặc câu hỏi cho chúng tôi hoặc gửi e-mail phản hồi. Trong nhiều trường hợp, thông tin này sẽ là thông tin cá nhân.

  3M sử dụng thông tin này cho các mục đích mà quý vị cung cấp. Ví dụ, nếu quý vị cung cấp địa chỉ e-mail khi quý vị đăng ký nhận thông báo qua e-mail, chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ e-mail của quý vị để cung cấp thông báo qua e-mail mà quý vị yêu cầu.

  Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập được trên trang web của 3M cho các mục đích kinh doanh khác nhau như dịch vụ chăm sóc khách hàng, phòng chống gian lận, nghiên cứu thị trường, cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và cung cấp cho quý vị và công ty của quý vị thông tin và chào hàng chúng tôi tin rằng quý vị có thể quan tâm đến. Chúng tôi cũng có thể xóa bỏ tất cả các thông tin cá nhân và sử dụng phần còn lại cho mục đích lịch sử, thống kê, khoa học.

  Nhiều trang web của 3M cho phép quý vị lựa chọn việc sử dụng thông tin cá nhân của quý vị. Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi yêu cầu quý vị đưa ra lựa chọn tại thời điểm đó và trên trang quý vị cung cấp thông tin cá nhân.

 • Chia sẻ thông tin cá nhân

  3M sẽ không bán thông tin cá nhân thu thập được trên các trang web cho các nhà môi giới danh sách gửi thư mà không có sự đồng ý của quý vị.

  3M có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với các đơn vị kinh doanh khác của 3M. Khi chúng tôi chia sẻ thông tin này, các đơn vị kinh doanh khác của 3M sẽ sử dụng thông tin của quý vị phù hợp với mục đích thu thập ban đầu (hoặc với mục đích mà quý vị đã đồng ý sau đó) và chỉ được sử dụng theo quy định của Chính sách này, quốc gia áp dụng hoặc Tuyên bố bảo mật trang web, và tất cả các luật bảo mật và bảo vệ dữ liệu hiện hành.

  3M cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với các bên thứ ba chúng tôi thuê để thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cho chúng tôi. Các bên thứ ba này chỉ được sử dụng thông tin cá nhân chúng tôi chia sẻ để thực hiện dịch vụ thay mặt chúng tôi và giữ bí mật thông tin cá nhân của quý vị.

  Trong một số trường hợp, 3M có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với các bên thứ ba hợp tác với chúng tôi để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi. Khi chúng tôi chia sẻ thông tin như vậy, chúng tôi sẽ yêu cầu các đối tác kinh doanh của chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân chúng tôi chia sẻ phù hợp với các mục đích thu thập ban đầu (hoặc với mục đích mà quý vị đã đồng ý sau đó) và chỉ được sử dụng theo quy định của Chính sách này, quốc gia áp dụng hoặc Tuyên bố bảo mật trang web, và tất cả các luật bảo mật và bảo vệ dữ liệu hiện hành.

  Trong một số trường hợp hạn chế, chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển thông tin cá nhân cho các bên thứ ba không liên quan. Ví dụ, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba (i) theo yêu cầu của quý vị; (Ii) để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc lệnh của tòa án; (Iii) để điều tra tội phạm, chẳng hạn như ăn trộm danh tính; (Iv) liên quan đến việc mua bán, sáp nhập, tái cơ cấu, giải thể 3M hoặc đơn vị kinh doanh của 3M; hoặc (v) trong những trường hợp tương tự. Nếu sự kiện như vậy xảy ra, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị.

  Nhiều trang web của 3M cho phép quý vị lựa chọn công bố và/hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của quý vị. Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi yêu cầu quý vị đưa ra lựa chọn tại thời điểm đó và trên trang quý vị cung cấp thông tin cá nhân.

 • Bảo mật thông tin cá nhân

  Thông tin cá nhân của quý vị thường được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của 3M hoặc cơ sở dữ liệu do các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi lưu giữ. Hầu hết các cơ sở dữ liệu này được lưu trữ trên các máy chủ đặt tại Hoa Kỳ. Trong phạm vi pháp luật quy định, nếu thông tin cá nhân của quý vị được chuyển ra ngoài lãnh thổ quốc gia của quý vị, sẽ có thông báo thích hợp.

  3M duy trì biện pháp bảo vệ hợp lý để bảo vệ bí mật, an toàn và toàn vẹn thông tin cá nhân của quý vị. Ví dụ, chúng tôi sử dụng công nghệ lớp ổ cắm an toàn (SSL) để chuyển thông tin cá nhân qua internet. Mặc dù chúng tôi sử dụng các biện pháp an toàn để bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị không bị tiết lộ trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc thay đổi, như trường hợp với tất cả các mạng máy tính kết nối internet, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn thông tin cung cấp trên internet và sẽ không chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm an toàn ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.

 • Truy cập thông tin cá nhân

  Quý vị có thể xem, chỉnh sửa và cập nhật thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web của 3M bằng cách sử dụng cơ chế thông tin phản hồi được cung cấp tại một trang web 3M cụ thể, bằng cách nhấp vào liên kết phản hồi này hoặc bằng gửi thư cho chúng tôi tại 3M, Chính sách bảo mật Internet toàn cầu, Quy tắc ứng xử trong kinh doanh và tuân thủ, 220-11W-02, Trung tâm 3M, Công ty 3M, St Paul, MN 55144-1000.

 

 • Lưu giữ thông tin cá nhân

  3M sẽ lưu giữ các thông tin cá nhân thu thập được trên trang web của 3M miễn là cần thiết để cung cấp các dịch vụ, sản phẩm và các thông tin mà quý vị yêu cầu hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

 • Trẻ em và Phụ huynh

  Các trang web của 3M thường không phù hợp với đối tượng sử dụng dưới 13 tuổi. 3M không cố ý lôi kéo hoặc thu thập thông tin cá nhân từ hoặc về trẻ em trên các trang web trừ khi được luật pháp hiện hành cho phép. Nếu con của quý vị đã gửi thông tin cá nhân và quý vị muốn yêu cầu xóa thông tin đó khỏi hồ sơ của chúng tôi, quý vị có thể xóa bỏ bằng cách sử dụng cơ chế thông tin phản hồi được cung cấp tại trang web cụ thể của 3M, nhấp vào liên kết phản hồi này hoặc gửi thư cho chúng tôi tại 3M, Chính sách bảo mật Internet toàn cầu, Quy tắc ứng xử trong kinh doanh và Tuân thủ, 220-11W-02, Trung tâm 3M , công ty 3M, St Paul, MN 55144-1000.

 • Câu hỏi về Chính sách này hoặc Tuyên bố bảo mật của chúng tôi

  Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này hoặc Quốc gia hoặc Tuyên bố bảo mật trang web hay sử dụng thông tin cá nhân của quý vị, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết phản hồi này hoặc gửi thư cho chúng tôi tại 3M, Chính sách bảo mật Internet toàn cầu, Quy tắc ứng xử trong kinh doanh và Tuân thủ, 220-11W-02, Trung tâm 3M , công ty 3M, St Paul, MN 55144-1000.

 • Các thay đổi của Chính sách này và tuyên bố bảo mật của chúng tôi

  3M có quyền cập nhật hoặc sửa đổi chính sách này, bất cứ lúc nào mà không cần báo trước, bằng cách đăng bản sửa đổi chính sách này trên các trang web của 3M. Chúng tôi cũng có quyền cập nhật hoặc sửa đổi Quốc gia hoặc Tuyên bố bảo mật trang web bất cứ lúc nào mà không cần báo trước, bằng cách đăng Tuyên bố bảo mật sửa đổi trên trang web hiện hành của 3M áp. Nếu chúng tôi sửa đổi Chính sách này hoặc bất kỳ Tuyên bố bảo mật nào, những sửa đổi này sẽ chỉ áp dụng cho các thông tin cá nhân chúng tôi thu thập sau khi chúng tôi đã đăng chính sách hoặc Tuyên bố bảo mật sửa đổi trên trang web hiện hành của 3M.

Follow Us
Các thương hiệu nêu trên là nhãn hiệu thương mại của 3M.
Thay đổi địa điểm
Việt Nam - Tiếng Việt