1. Việt Nam
  2. Sản xuất

Sản xuất

Kỹ sư máy bay đang kiểm tra động cơ đảo chiều của 737
Đổi mới để qui trình sản xuất phức tạp vận hành suôn sẻ.
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM

Thị trường Sản xuất

Chính xác ngay từ đầu

Khi nhắc đến quy trình sản xuất, chế tạo, lắp ráp hoặc gia công thiết bị, 3M hiểu được tính hiệu quả luôn đóng vai trò quyết định trong toàn bộ quy trình đối với khách hàng và đội ngũ nhân viên. Từ loại giấy nhám siêu bền giúp cho dây chuyền sản xuất vận hành suôn sẻ, đến những loại vật liệu siêu nhẹ giúp giảm tải khối lượng công việc của khách hàng. Các giải pháp sáng tạo của chúng tôi giúp cho doanh nghiệp và nhân viên làm việc thuận lợi và dễ dàng hơn.


Sản phẩm Sản xuất

Xem tất cả sản phẩm

 

  • Chính xác ngay từ lần đầu.

    Khi nhắc đến quy trình sản xuất, chế tạo, lắp ráp hoặc gia công thiết bị, 3M hiểu được tính hiệu quả luôn đóng vai trò quyết định trong toàn bộ quy trình đối với khách hàng và đội ngũ nhân viên. Từ loại giấy nhám siêu bền giúp cho dây chuyền sản xuất vận hành suôn sẻ, đến những loại vật liệu siêu nhẹ giúp giảm tải khối lượng công việc của khách hàng. Các giải pháp sáng tạo của chúng tôi giúp cho doanh nghiệp và nhân viên làm việc thuận lợi và dễ dàng hơn.


Sáng tạo trong từng hành động

Sáng tạo trong từng hành động


Giới thiệu về Thị trường Sản xuất

  • Khi nhắc đến quy trình sản xuất, chế tạo, lắp ráp hoặc gia công thiết bị, 3M hiểu được tính hiệu quả luôn đóng vai trò quyết định trong toàn bộ quy trình đối với khách hàng và đội ngũ nhân viên. Từ loại giấy nhám siêu bền giúp cho dây chuyền sản xuất vận hành suôn sẻ, đến những loại vật liệu siêu nhẹ giúp giảm tải khối lượng công việc của khách hàng. Các giải pháp sáng tạo của chúng tôi giúp cho doanh nghiệp và nhân viên làm việc thuận lợi và dễ dàng hơn.