1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Vật liệu tiên tiến

3M Vật liệu tiên tiến

7 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (7)

7 Sản phẩm

Hóa chất đặc tính

Hóa chất đặc tính

Nhựa tổng hợp

Nhựa tổng hợp

Thể loại

Các ngành công nghiệp

Nhãn hiệu

Dung Dịch Kỹ Thuật 3M™ Novec™ 73DE, 5 gal (50 lb, 22,7 kg)/Thùng Dung Dịch Kỹ Thuật 3M™ Novec™ 7100, Chai Thủy Tinh, 1 gal (12 lb, 5,4 kg)/Chai/Thùng Kit Keo Cho Đinh Phản Quang 3M™, 30/Thùng Dung Dịch Kỹ Thuật 3M™ Novec™ 71IPA, 3,25 gal (33 lb, 15 kg)/Thùng Dung Dịch Kỹ Thuật 3M™ Novec™ 7500, 40 lb (18.1 kg, 3.25 gal)/Thùng Dung Dịch Kỹ Thuật 3M™ Novec™ 72DE, 5 gal, (50 lb, 22,7 kg)/Thùng Dung Dịch Kỹ Thuật 3M™ Novec™ 7100, 3,25 gal (33 lb, 15 kg)/Thùng