1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M

Nexcare Sản Phẩm 3M

18 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (18)

18 Sản phẩm

Băng dính và màng phim y tế

Băng dính và màng phim y tế

Băng và vật liệu băng bó

Băng và vật liệu băng bó

Chất bảo vệ da

Chất bảo vệ da

Chất sát khuẩn tay và dung dịch rửa tay phẫu thuật

Chất sát khuẩn tay và dung dịch rửa tay phẫu thuật

Quản lý nhiệt độ

Quản lý nhiệt độ

Thể loại

Các ngành công nghiệp

Nexcare™ Miếng Dán Vết Thương B100, 3 Miếng/Hộp Nexcare™ Băng Keo Cá Nhân, Tan, 10 Miếng/Gói, 10 Gói/Hộp Nexcare™ Opticlude™ Băng Keo Dán Mắt 1537, 62 mm x 46 mm, 20 Patches/Pack Nexcare™ Băng Cuộn Y Tế Cuộn Giấy 782, 2 in x 10 yd, 1 Cuộn/Vỉ Nexcare™ Steri-Strip Chỉ Dán Y Tế H1547, 1/2 in x 4 in, 18 Miếng/Hộp Nexcare™ Tegaderm™ Miếng Dán Vết Thương H3584, 5 Miếng/Hộp Nexcare™ Băng Keo Cá Nhân, Trong Suốt, 10 Miếng/Gói, 10 Gói/Hộp Nexcare™ Băng Cuộn Y Tế Trong Suốt 771-2PK, 1 in x 360 in (25,4 mm x 9,14 m), 2 Cuộn/Vỉ Nexcare™ Miếng Dán Vết Thương B300, Soft Cloth, 60 mm x 80 mm, 4 Miếng/Hộp Nexcare™ Miếng Dán Mụn TA018, 18 Miếng/Hộp Nexcare™ Băng Cuộn Y Tế Cuộn Giấy 781-2PK, 1 in x 10 yd, 2 Cuộn/Vỉ Nexcare™ Băng Keo Cá Nhân, Màu Neon, 9 Miếng/Gói, 10 Gói/Hộp Nexcare™ Túi Chườm Nóng Lạnh Tái Sử Dụng 2671PEG, 4 in x 10 in, 1 Túi/Hộp Nexcare™ Băng Keo Cá Nhân Chống Thấm Nước, 25 mm x 65 mm, 5 Miếng/Gói, 10 Gói/Hộp Nexcare™ Tegaderm™ Miếng Dán Vết Thương H1626, 4 in x 4 3/4 in (10 cm x 12 cm), 4 Miếng/Hộp Nexcare™ Miếng Dán Mụn TA030, 30 Miếng/Hộp Nexcare™ Tegaderm™ Miếng Dán Vết Thương H1624, 2.375 in x 2.75 in (6 cm x 7 cm), 8 Miếng/Hộp Nexcare™ Opticlude Miếng Dán Mắt 1539, 3.18 in x 2.18 in (81 mm x 55.5 mm), 20 Miếng/Hộp