3M Đá mài

25 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (25)

25 Sản phẩm

Bánh gỡ

Bánh gỡ

Bánh mài nhẵn và hoàn thiện

Bánh mài nhẵn và hoàn thiện

Đá mài cắt linh hoạt

Đá mài cắt linh hoạt

Thể loại

Các ngành công nghiệp

Nhãn hiệu

Đá Cắt Hình Bánh Xe 3M™ A36P, 1G, 14 in, 355 x 3 x 254 mm Bánh Mài Phá Ba Via Scotch-Brite™ EX3, X3-WL, 9S Fine, 8 in x 1 in x 3 in, 3/Thùng Bánh Mài Scotch-Brite™ Unitized EXL, 3 in x 1/2 in x 3/8 in, Độ Cứng 2S, Độ Hạt Mịn (FIN), 20 Bánh/Thùng Banh mài nỉ, do hat tinh, qui cach 6IN Bánh Mài Đơn Nhất Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr và Finish PRO, TR, 3 in x 1/8 in x NH, 8C CRS +, 10 Mỗi Bên Trong, 40/Thùng Bánh Mài Scotch-Brite™ EXL Deburring, 8 in x 2 in x 3 in, Độ Cứng 8S, Độ Hạt Trung Bình (FIN), 2 Bánh/Thùng Đĩa Mài Mềm 3M™ Cubitron™ II Flexible PN14438, T27, 100 mm x 2.5 mm x 16 mm, 60+ EN/ANSI, 10 Cái/Hộp, 20 Hộp/Thùng Bánh mài nỉ, do hat tinh, qui cach 12IN Bánh Mài Scotch-Brite™ Unitized EXL, 2 in x 1/4 in x 1/4 in, Độ Cứng 3S, Độ Hạt Mịn (FIN), 60 Bánh/Thùng Bánh Mài Scotch-Brite™ Unitized EXL, 8 in x 1 in x 1/2in, Độ Cứng 2S, Độ Hạt Mịn (FIN), 2 Bánh/Thùng Bánh Mài Phá Decal 3M™ 07498, 4 in x 5/8 in, 5 Bánh/Hộp Bánh Mài Đơn Nhất Scotch-Brite™ Roloc™ XL-UR, 2 in x NH, 2S Fine, 15 Mỗi Bên Trong, 60/Thùng Bánh mài 7S-F 250X50X127AFC Bánh Mài Scotch-Brite™ Light Deburring Convolute Bun, LD-BN, Độ Cứng 7S, 150 mm x 610 mm x 25.4 mm, 1 Bánh/Thùng Bánh Mài Scotch-Brite™ Unitized EXL, 2 in x 1/2 in x 1/4 in, Độ Cứng 2S, Độ Hạt Mịn (FIN), 30 Bánh/Thùng Đĩa Mài Mềm 3M™ Cubitron™ II Flexible PN14439, T27, 100 mm x 2.5 mm x 16 mm, 80+ EN/ANSI, 10 Cái/Hộp, 20 Hộp/Thùng Bánh Mài Scotch-Brite™ EXL Deburring, 6 in x 1 in x 1 in, Độ Cứng 8S, Độ Hạt Mịn (FIN), 3 Bánh/Thùng Bánh Mài Đơn Nhất Scotch-Brite™ EXL, XL-UW, 8A Medium, 3 in x 1/8 in x 3/8 in, 40/Thùng Bánh Mài Scotch-Brite™ Unitized EXL, 3 in x 1/4 in x 1/4 in, Độ Cứng 2S, Độ Hạt Mịn (FIN), 40 Bánh/Thùng Banh mài ni, do hat tinh, qui cach 12IN Đĩa Mài Mềm 3M™ Cubitron™ II Flexible PN14437, T27, 100 mm x 3 mm x 16 mm, 36+ EN/ANSI, 10 Cái/Hộp, 20 Hộp/Thùng Bánh wheel Scotch Brite mài phá độ cứng 7S, độ mịn tinh Fine, qui cách 200 x 15 Bánh Mài Scotch-Brite™ Light Deburring, 8 in x 1 in x 3 in, Độ Cứng 8S, Độ Hạt Mịn (FIN), 3 Bánh/Thùng Bánh Mài Scotch-Brite™ Light Deburring, 8 in x 1 in x 3 in, Độ Cứng 7S, Độ Hạt Mịn (FIN), 3 Bánh/Thùng
Next