1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Vật liệu nhám

3M Vật liệu nhám dành cho Thiết kế & Xây dựng

23 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (23)

23 Sản phẩm

Bánh nhám

Bánh nhám

Chổi

Chổi

Đĩa nhám

Đĩa nhám

Vật liệu nhám cầm tay

Vật liệu nhám cầm tay

Thể loại

Nhãn hiệu

Nhám Đĩa 3M™ Roloc 361F, Qui Cách 2 in, Độ Hạt P80, 50 Đĩa/4 Hộp/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II 987C TN Quick Change, 5 in, Độ Hạt P60+, 100 Đĩa/4 Hộp/Thùng Nhám Xếp 3M™ 747D, Độ Hạt P80, Qui Cách 4.5 in, 10 Đĩa/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II 982C, 7 in x 7/8 in, Độ Hạt 36+, 100 Đĩa/4 Hộp/Thùng Bánh Mài Scotch-Brite™ Unitized EXL, 8 in x 1 in x 1/2in, Độ Cứng 2S, Độ Hạt Mịn (FIN), 2 Bánh/Thùng Nhám Đĩa Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Disc TR, 2 in x NH, Độ Hạt Trung Bình, 200 Đĩa/4 Hộp/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Roloc 361F, Qui Cách 3 in, Độ Hạt P80, 50 Đĩa/4 Hộp/Thùng Bánh Mài Scotch-Brite™ Unitized EXL, 2 in x 1/4 in x 1/4 in, Độ Cứng 3S, Độ Hạt Mịn (FIN), 60 Bánh/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II 987C, 5 in, Độ Hạt P36+, 100 Đĩa/4 Hộp/Thùng Bánh Mài Scotch-Brite™ Unitized EXL, 2 in x 1/4 in x 1/4 in, Độ Cứng 2S, Độ Hạt Mịn (FIN), 60 Bánh/Thùng Bánh Mài Scotch-Brite™ Unitized EXL, 3 in x 1/4 in x 1/4 in, Độ Cứng 2S, Độ Hạt Mịn (FIN), 40 Bánh/Thùng Bánh Mài Scotch-Brite™ Unitized EXL, 3 in x 1/2 in x 3/8 in, Độ Cứng 2S, Độ Hạt Mịn (FIN), 20 Bánh/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II 987C, 4 in, Độ Hạt P36+, 100 Đĩa/4 Hộp/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II 987C, 5 in, Độ Hạt P80+, 100 Đĩa/4 Hộp/Thùng Bánh Mài Scotch-Brite™ Unitized EXL, 2 in x 1/2 in x 1/4 in, Độ Cứng 2S, Độ Hạt Mịn (FIN), 30 Bánh/Thùng Miếng chà nhám đa công dụng 7440 Miếng Bùi Nhùi Scotch-Brite™ 07448, Độ Hạt Cực Mịn, 3 Hộp/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II 987C, 125 mm x 22 mm, Độ Hạt P36+, 100 Đĩa/4 Hộp/Thùng Miếng chà nhám đa công dụng 7447 Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II 987C, 4 in, Độ Hạt P36+, 100 Đĩa/4 Hộp/Thùng Miếng Chà Nhám Đa Năng Dạng Sợi Scotch-Brite™ 07447, 3 Hộp/Thùng Đĩa Nhám Chổi Scotch-Brite™ Roloc™ 07527, 3 in x 5/8 in, Độ Hạt P80, 4 Hộp/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II 987C, 7 in, Độ Hạt P36+, 100 Đĩa/4 Hộp/Thùng