micro telescopic view of blue virus particles

Chất khử trùng 3M và thông tin chung về virus corona (COVID-19)

 • Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thông báo một đợt bùng phát bệnh do virus corona chủng mới (được gọi là Virus corona chủng mới năm 2019 (2019-nCoV)) gây ra. Đây là một tình huống đang tiến triển và tất cả các bên liên quan nên tham khảo các trang web của WHO, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC Hoa Kỳ) và Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ (EPA Hoa Kỳ) thường xuyên để biết thông tin cập nhật nhất về tình hình bùng phát. Chúng tôi sẵn có một số chất khử trùng 3M cho bạn đánh giá để sử dụng.


Dung dịch khử trùng đậm đặc 3M và Chính sách về mầm bệnh mới xuất hiện của EPA Hoa Kỳ

Do 2019-nCoV là mầm bệnh mới xuất hiện nên hiện nay trên thị trường không bán bất kỳ chất khử trùng nào đã đăng ký với EPA Hoa Kỳ với tuyên bố về hiệu lực đối với 2019-nCoV ghi cụ thể trên nhãn hộp. Chính sách về mầm bệnh mới xuất hiện của EPA Hoa Kỳ cho phép đánh giá chuyên môn về hiệu quả của các chất khử trùng đã đăng ký đối với các họ vi sinh vật tiêu biểu tương tự dựa trên cấu trúc tế bào của chúng. Một người có kiến thức và trình độ chuyên môn kỹ thuật phù hợp để phân tích thông tin đó có thể đưa ra quyết định dựa trên thông tin đã công bố về các chất tẩy rửa khử trùng đáp ứng yêu cầu trong Chính sách về mầm bệnh mới xuất hiện của EPA Hoa Kỳ để sử dụng trên các bề mặt không phải bề mặt tới hạn, các bề mặt cứng, không xốp theo định nghĩa của EPA Hoa Kỳ.

 • 3M đặc biệt khuyến khích khách hàng tham khảo tất cả các cơ quan quản lý có liên quan như WHO, CDC Hoa Kỳ và EPA Hoa Kỳ để được hướng dẫn về các chất khử trùng cụ thể trong đợt bùng phát đang tiến triển này. Đối với bất kỳ quốc gia nào, kể cả Hoa Kỳ, phải luôn tham khảo các quy định của địa phương trước khi chọn và sử dụng chất tẩy rửa khử trùng. Trước khi xem xét thông tin sản phẩm 3M bên dưới, xin lưu ý rằng thông tin chung và thông tin kỹ thuật cũng như các báo cáo khác có trong trang web này và các tài liệu và tài nguyên có liên quan đều dựa trên thông tin công khai và cả hồ sơ, thử nghiệm hoặc trải nghiệm nội bộ của 3M mà 3M tin là đáng tin cậy nhưng chúng tôi không bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và đại diện của thông tin đó. Những thông tin đó dành cho những người có kiến thức và trình độ chuyên môn kỹ thuật đủ để đánh giá và đưa ra phán đoán sáng suốt của riêng họ cho thông tin đó. Nhiều yếu tố ngoài tầm kiểm soát 3M và chỉ thuộc phạm vi kiến thức và kiểm soát của người dùng có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng và hiệu quả của sản phẩm 3M trong một ứng dụng cụ thể. Do đó, khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm đánh giá sản phẩm và xác định xem sản phẩm đó có phù hợp và thích hợp với ứng dụng của khách hàng hay không.

Các sản phẩm sau đây là chất khử trùng 3M được đăng ký với EPA Hoa Kỳ mà đáp ứng Chính sách về mầm bệnh mới xuất hiện của EPA Hoa Kỳ:

 • 3 minute disinfectant cleaner quats

  Thời gian dừng nhanh nhất: 3 phút

   • Chất tẩy rửa khử trùng bậc bốn, đã đăng ký với EPA. Tiêu diệt virus HIV-1 (hội chứng gây suy giảm miễn dịch ở người typ 1), HBV (viêm gan B), MRSA (nhiễm tụ cầu vàng kháng methicillin), VRE (enterococcus kháng vancomycin), KPC (klebsiella pneumoniae carbapenemase), rotavirus, acinetobacter và các mầm bệnh khác.
   • Chỉ có dạng phun.
   • Có sẵn ở các dung dịch đậm đặc trong Hệ thống quản lý hóa chất kiểm soát dòng chảy 3M™ & 3M™ Twist n’ Fill™
  • Các sản phẩm:
  • Chất tẩy rửa khử trùng đậm đặc 3M™ RCT 40A
  • Chất tẩy rửa khử trùng đậm đặc 3M™ RCT 40L, nắp màu xám
 • Chất tẩy rửa khử trùng hợp chất amoni bậc bốn, 4 phút

  Đã đăng ký với EPA, tiêu diệt bào tử C. diff trong 4 phút (4306ppm)

   

   • Hiệu quả trong việc tiêu diệt Norovirus (2153ppm, thời gian tiếp xúc 1 phút), Salmonella enterica, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae kháng carbapenan và Acinetobacter baumannii mà không cần làm sạch trước.
   • Độ pH từ 5,5 đến 6,5 an toàn hơn so với thuốc tẩy hoặc axit peracetic. Được NFPA (Hiệp hội An toàn Cháy Quốc gia) xếp hạng 0,0,0 và không cần thiết bị bảo hộ cá nhân khi pha loãng để sử dụng.
   • Dạng viên hòa tan được (khoảng 3 phút), có sẵn kích cỡ gallon và quart.
     
  • Các sản phẩm:
  • Viên 3M™ C. Diff Solution, kích cỡ quart
  • Viên 3M™ C. Diff Solution, kích cỡ gallon

Bạn cần giúp tìm giải pháp khử trùng phù hợp để đáp ứng nhu cầu vệ sinh cơ sở của bạn?

Lời khuyên và thủ thuật khử trùng có liên quan