Thư viện video về giải pháp vệ sinh thương mại

Xem cách các giải pháp vệ sinh thương mại 3M có thể hỗ trợ nhân viên dọn dẹp và ban quản lý công trình có được một cơ sở sạch sẽ và an toàn.

Easy Trap Duster Video

Tấm lau bụi Easy Trap Duster

Hóa chất tẩy rửa và hệ thống định lượng


Hệ thống bảo vệ sàn cứng


Bảo trì sàn cứng


Dịch vụ thực phẩm