3M Science of Safety Regulatory Knowledge

Kiến thức quản lý

3M cam kết giúp đỡ hoạt động kinh doanh của bạn tuân thủ luật pháp về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp tại Việt Nam.

Khoa học ứng dụng trong an toan của 3M là gì?

Tổng quan về Khoa học ứng dụng trong an toan

Làm việc với các nhóm toàn cầu của chúng tôi

  • Trên khắp thế giới, các tiêu chuẩn quản lý thường có thể là động lực thúc đẩy an toàn và sức khỏe của ngành. Khi công nghệ, ứng dụng và các nơi sản xuất thay đổi, các quy định về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp cũng luôn được điều chỉnh và hoàn thiện.

    Đây là quá trình phát triển không ngừng, thường được chứng minh là một trong những thách thức lớn nhất cho các doanh nghiệp lớn và nhỏ tương tự. Cho dù bạn là giám đốc phụ trách an toàn mới nhậm chức hoặc một giám đốc làm việc theo hợp đồng, có thể cần nhiều thời gian và nguồn lực để hiểu được cách tuân thủ với mỗi thay đổi mới trong tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe liên quan và sau đó chuyển giao đúng cách các thông tin đó cho đội ngũ của bạn, cũng như thực hiện các thay đổi phù hợp đối với Trang thiết bị bảo vệ cá nhân và nơi sản xuất của bạn. Nỗ lực này có thể mang đến nhiều bất cập đến mức nhiều công ty thấy khó có thể đáp ứng được, chứ chưa nói đến chuẩn bị sẵn sàng cho các thay đổi ngay lập tức.    

    Đây chính là lý do tại sao nhiều doanh nghiệp tìm đến sự trợ giúp của 3M về các quy định liên quan đến Trang thiết bị bảo vệ cá nhân. Chúng tôi có nhóm các chuyên gia an toàn và sức khỏe tận tâm chịu trách nhiệm tìm hiểu về các tiêu chuẩn quốc gia hiện hành và cách các tiêu chuẩn này tác động đến công tác thiết kế và sử dụng các Trang thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE). Tương tự, nhóm này cũng chủ động giám sát từng khu vực trên toàn cầu để có được những cập nhật hoặc những tiêu chuẩn mới.

3M Map of Global Operations

Nhóm tuân thủ toàn cầu của chúng tôi có thể giúp bạn thế nào?

  • Ở quy mô lớn, chúng tôi đã giúp các công ty đa quốc gia phân loại các quy định khác nhau của từng quốc gia có ảnh hưởng đến kinh doanh của họ. Đặc biệt, điều này có nghĩa rằng ngay cả các doanh nghiệp hoạt động khắp Châu Âu − tại một số quốc gia có thể có nhiều cấp yêu cầu bảo hộ khác nhau − có một nguồn lực để giúp họ giải quyết các thách thức này một cách hiệu quả.

    Cuối cùng, ngoài mục đích cố gắng giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc quý báu, mục đích chúng tôi giúp đỡ bạn cũng để đảm bảo rằng người lao động của bạn được bảo vệ đúng cách khi công việc kinh doanh tiến triển – bất kể họ làm việc ở đâu.

Nhưng chúng tôi không dừng ở đó.

  • Bởi vì các nhân viên của chúng tôi dành nhiều thời gian tại hiện trường, làm việc trực tiếp với khách hàng để hiểu hơn về các thách thức an toàn và sức khỏe, chúng tôi có kho kiến thức và kinh nghiệm ứng dụng mang tính thực tế. Chúng tôi tích cực đóng góp thông tin và kiến thức này vào cộng đồng an toàn và sức khỏe toàn cầu. Chính vì vậy chúng tôi là thành viên của nhiều tổ chức về tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe khắp thế giới, tham gia các buổi điều trần công khai và giúp cung cấp thông tin khoa học đằng sau các tiêu chuẩn cho ANSI, NFPA, NIOSH, OSHA, ISEA, ISRP và ISO. Thực ra, nhiều nhóm quản lý tại 3M thực sự làm việc như những chuyên gia kỹ thuật của quốc gia tương ứng cho ISO và nghiên cứu của chúng tôi hỗ trợ hướng dẫn quá trình ra quyết định này.

Hãy hành động

Với dấu ấn toàn cầu trải rộng gần 70 quốc gia và cam kết giúp hướng dẫn tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn địa phương, 3M có thể giúp bạn hiểu về Khoa học ứng dụng trong an toan thông qua kiến thức quản lý chuyên sâu của chúng tôi và giúp bạn giải quyết hiệu quả các thách thức an toàn hiện nay. Liên hệ với chúng tôi hôm nay để trò chuyện với chuyên gia 3M tại quốc gia của bạn về các quan ngại liên quan đến các quy định.