Respiratory Protection

Các biện pháp bảo vệ hô hấp

Đối với giám đốc phụ trách an toàn, việc chạy một chương trình bảo vệ hô hấp thành công có nghĩa là điều hướng một mê cung các quy định và dự đoán các mối nguy hiểm. Hãy coi chúng tôi như tài nguyên của bạn. Bất cứ khi nào bạn cần, chúng tôi có thể giúp hướng dẫn bạn tìm được thông tin và các chi tiết mà bạn cần.

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp bạn thiết lập chương trình bảo vệ hô hấp cho nơi làm việc của bạn.

Tìm hiểu thêm

Bảo vệ Hô hấpTài nguyên bổ sung

 • Tại sao giải pháp bảo vệ hô hấp của 3M?

  Thoải mái và an toàn, đúng ngay từ ban đầu.

  3M đã luôn đi đầu trong việc đảm bảo an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp. Chúng tôi cung cấp rất nhiều loại khẩu trang khác nhau.

  Với 40 năm dẫn dắt trong lĩnh vực đảm bảo an toàn và hàng ngàn bằng sáng chế sau này, 3M hiện nay cung cấp rất nhiều Trang thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) chứ không chỉ riêng các giải pháp bảo vệ hô hấp. Giao phó Trang thiết bị bảo vệ cá nhân của bạn cho công ty có khả năng hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ mà bạn cần trong vài thập kỷ vừa qua và bạn có thể tiếp tục tin cậy chúng tôi trong những năm sắp tới.

 • Sử dụng ứng dụng miễn phí này, các chuyên gia an toàn và vệ sinh công nghiệp có thể nhanh chóng nhận được câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về hô hấp, kiểm tra hướng dẫn lựa chọn khẩu trang 3M, xác định khẩu trang 3M, phin lọc và tấm lọc, đánh giá tổng quan về các giao thức định tính để kiểm tra độ ôm khít và tiến hành kiểm tra độ ôm khít.


Chọn và kiểm tra độ ôm khít của khẩu trang

 • Phần mềm Select & Service Life

  3M có thể giúp hỗ trợ bạn chọn khẩu trang phù hợp và ước tính tuổi thọ của hộp lọc khẩu trang 3M™.