3M Science of Safety Hazard Awareness

Nhận thức mối nguy hiểm tại nơi làm việc

Trang bị cho bản thân bạn và người lao động các thông tin phù hợp về cách xác định các mối hiểm nguy và thực thi các biện pháp thích hợp để kiểm soát rủi ro tại nơi làm việc. 

Khoa học ứng dụng trong an toan của 3M là gì?

Tổng quan về Khoa học ứng dụng trong an toan

Sự cố về an toàn nào là khó khăn nhất để ngăn ngừa?

 • Rất nhiều lần, đó là tai nạn hoặc trường hợp mà bạn chưa từng nghĩ đến − cho đến lúc đã quá muộn. Chính vì vậy, một trong những thách thức lớn nhất về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp mà nhiều giám đốc phụ trách an toàn và người lao động phải đối mặt chính là thực tế rằng mỗi nơi sản xuất đều có một loạt các thách thức cụ thể về an toàn. Khi bạn nhận thức được điều đó, bạn đã đi được một nửa cuộc chiến, điều này rất quan trọng không chỉ giúp giảm thiểu chủ động các mối nguy hiểm và rủi ro khi chúng xảy ra mà còn chủ động lường trước và nhận biết các nguy hiểm và rủi ro này trước khi chúng trở nên nghiêm trọng hơn.

  Giám đốc phụ trách an toàn và sức khỏe cũng như chủ doanh nghiệp có hướng tiếp cận chủ động đối với các chương trình an toàn thường tin tưởng nhóm Dịch vụ kỹ thuật của 3M để tư vấn thông tin quan trọng từ góc độ bên ngoài. Đó chính là vì chúng tôi quan tâm đến việc giúp đỡ bạn hiểu được các mối hiểm nguy nhiều như việc chúng tôi muốn giúp bạn hiểu được các giải pháp của chúng tôi.

Giám đốc phụ trách an toàn và sức khỏe có thể làm gì?

 • Mặc dù bạn có thể muốn chúng tôi tiến hành đánh giá tại chỗ để giúp bạn đánh giá Trang thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) và các ứng dụng hoặc giúp đỡ với sự cố nhất định, nhưng chúng tôi cung cấp một loạt các tài nguyên giáo dục khác để giúp bạn xác định và phòng tránh các mối nguy hiểm tại nơi làm việc. Từ các lớp học về các mối hiểm nguy cụ thể thông thường, chẳng hạn như các vấn đề về hô hấp, mối nguy hiểm về tiếng ồn, hàn hoặc rơi ngã – cho đến các công cụ trình diễn sản phẩm mà bạn có thể xem để tìm hiểu về sản phẩm, các hội thảo OHS và nhiều sự kiện khác nữa, chúng tôi có thể cung cấp tài nguyên để tăng khả năng giúp bạn giảm thiểu rủi ro.

Làm thế nào để công tác chủ động xác định mối nguy hiểm tại nơi làm việc có thể tạo ra sự khác biệt?

 • 3M Powered Air Purifying Respirator

  Một ví dụ về công việc gần đây của chúng tôi với các giám đốc phụ trách an toàn và sức khỏe tại một xưởng đóng tàu có thể giải thích tính hữu dụng của hướng tiếp cận chủ động. Khi họ đưa nhóm của chúng tôi vào để đánh giá tại chỗ, chúng tôi đã giúp họ xác định xu hướng gây chấn thương mắt, tuy nhỏ nhưng ngày càng phổ biến và đang bắt đầu có tác động đến lực lượng lao động nói chung và toàn bộ công ty nói riêng.

  Trước khi xu hướng này trở thành một vấn đề lớn, chúng tôi đã giúp họ xác định các nguyên nhân tiềm ẩn gây chấn thương mắt − một số nguyên nhân họ thậm chí không cân nhắc đến. Sau khi chúng tôi đã có kiến thức này làm nền tảng, chúng tôi đã giúp họ xác định các Trang thiết bị bảo vệ cá nhân có thể giúp họ giảm phần lớn các rủi ro này một cách hiệu quả. Trong trường hợp này, vấn đề ở đây là xác định rõ khẩu trang che toàn mặt và PAPR với phần chóp mũ cứng và trước đây họ đã sử dụng các giải pháp khác. Với dụng cụ bảo hộ hô hấp, họ đã thấy các chấn thương mắt giảm rõ rệt trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình.

  Tiếp tục khám phá Khoa học ứng dụng trong an toan cho nơi sản xuất của bạn với cách tiếp cận chủ động để nhận thức về mối nguy hiểm.

Hãy hành động

Liên lạc với chúng tôi hôm nay để tìm hiểu thêm các mối nguy hiểm cụ thể có ảnh hưởng đến mức độ an toàn tại nơi làm việc.