3M Total Eye Protection Solutions

Giải pháp về Trang thiết bị bảo vệ cá nhân để Bảo vệ mắt của bạn

Xem đoạn video này và tìm hiểu về cách bảo vệ mắt của bạn khi làm việc.

  • Xem các giải pháp Bảo vệ mắt của 3M

    Chúng tôi nghiên cứu và phát triển kính bảo hộ mắt chất lượng cao cho công việc, môi trường và các yêu cầu quang học đặc biệt của bạn. 3M dồn công sức thúc đẩy các biện pháp bảo vệ thị giác, giúp đảm bảo bạn trở về nhà sau giờ làm việc với thị giác nguyên vẹn và không bị thương tổn.


Eye Protection Resources


  • 3M Total Eyewear Solutions

    Giải quyết các thách thức về an toàn cho mắt của bạn

    Việc bảo vệ nhân viên của bạn khỏi các chấn thương mắt có thể là một thử thách bởi vì để phòng ngừa chấn thương mỗi nhân viên cần phải luôn luôn đeo kính bảo hộ phù hợp. 3M đã cung cấp cho ngành các sản phẩm bảo vệ mắt suốt gần 100 năm qua và chúng tôi hiểu những thách thức đi kèm với điều kiện làm việc khắc nghiệt và các mối hiểm nguy trong môi trường làm việc có thể khiến mắt bị chấn thương.

    Chương trình Giải pháp kính toàn diện của 3M cung cấp các dịch vụ toàn diện cần thiết để giúp nhân viên của bạn phù hợp với người có/không bị tật khúc xạ và vẫn phù hợp cho công việc của họ. Bạn sẽ đánh giá cao chương trình cung cấp dịch vụ một điểm và tại chỗ này. Gọi cho chúng tôi đến 84-8-54160429.