3M Science of Safety Innovative Technologies

Công nghệ đổi mới

Trong bất kỳ công việc gì chúng tôi làm, đổi mới là mối quan tâm hàng đầu. Chung tôi cam kết kiến tạo các giải pháp giúp đảm bảo người lao động được an toàn và bảo vệ.

Khoa học ứng dụng trong an toan của 3M là gì?

Tổng quan về Khoa học ứng dụng trong an toan

Đổi mới có cân nhắc đến bạn.

 • Một số công ty sử dụng thuật ngữ này một cách bừa bãi để gây ảnh hưởng nhưng đối với chúng tôi, đó là cách chúng tôi tiếp cận để giúp người lao động của bạn vừa thoải mái vừa an toàn. Chúng tôi biết rằng để thực hiện được đổi mới mang tính đột phá nhất trong lĩnh vực an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp thì hiếm khi được phát triển một cách đơn lẻ. Đổi mới cần phải có nỗ lực hợp tác.

  Chính vì vậy, trong nhiều thập kỷ, hướng tiếp cận đến cải tiến an toàn của 3M có sự tham gia của bạn: chủ doanh nghiệp, giám đốc phụ trách an toàn và/hoặc người lao động tại các công trường. Chúng tôi làm việc với bạn để xác định và hiểu được những vấn đề nhức nhối − thường là vấn đề tầm thường − của các Trang thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) của bạn. Sau đó chúng tôi sẽ tập trung nguồn lực toàn cầu, mạng lưới rộng khắp gồm các chuyên gia nghiên cứu và nhiều công nghệ chủ chốt để tạo ra giải pháp tốt hơn.

  Khi được kết hợp với các phòng thí nghiệm và cơ sở sản xuất lớn trên toàn thế giới, chúng tôi có thể giúp sản xuất các sản phẩm để hỗ trợ bạn giải quyết các thách thức cụ thể về an toàn và sức khỏe ở cấp địa phương hoặc khu vực, giúp bạn đảm bảo người lao động được an toàn và thoải mái nhưng cũng đồng thời tuân thủ.

Lịch sử thúc đẩy Khoa học ứng dụng trong an toan.

3M Science of Safety - 45 Years

Phát triển các giải pháp đảm bảo an toàn tốt hơn.

 • 3M Science of Safety Innovation

  Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng các ý tưởng thường xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau, vì vậy chúng tôi cũng tập trung mạnh mẽ vào nguồn lực bên ngoài để phát triển các giải pháp đảm bảo an toàn tốt hơn. Trên quy mô lớn, chúng tôi sử dụng cách thức, theo đó, nhiều tổ chức nghiên cứu doanh nghiệp của chúng tôi xác định các xu hướng của tiến bộ công nghệ để tích hợp chúng vào các sản phẩm và khả năng của 3M. Chúng tôi cũng cộng tác với các trường đại học hàng đầu và các nhóm công nghệ bên ngoài trong nỗ lực hỗ trợ và thúc đẩy nhiều nền tảng công nghệ khác nhau để chúng tôi có thể biến chúng thành các giải pháp thực tế.

  Cuối cùng, động lực lớn nhất thúc đẩy sự đổi mới của chúng tôi là khả năng phát hiện các kết nối cần thiết cũng như khác thường giữa công nghệ của chúng tôi và nhiều mối nguy hiểm mà người lao động phải đối mặt hàng ngày. 

  Ví dụ, hơn bốn thập kỷ trước đây vào năm 1972, 3M đã nhận thấy sự cần thiết phải có một khẩu trang đơn giản và hiệu quả để giúp người lao động giảm tiếp xúc với các một số hạt bụi có trong không khí. Chúng tôi ngay sau đó đã phát triển khẩu trang đeo mặt lọc bụi đầu tiên được phê chuẩn theo NIOSH. Sự ra đời của loại khẩu trang này không chỉ ra mắt một thể loại Trang thiết bị bảo vệ cá nhân hoàn toàn mới, mà còn đóng vai trò là chất xúc tác cho những đổi mới lấy cảm hứng từ người lao động trong những thập kỷ tiếp theo.

Hãy hành động

Thúc đẩy Khoa học ứng dụng trong an toan đồng nghĩa với khám phá các cơ hội mới để kiến tạo những giải pháp để giúp bạn người lao động được khỏe mạnh và an toàn. Hãy trò chuyện với chuyên gia 3M ngày hôm nay để tìm hiểu thêm về các cải tiến Trang thiết bị bảo vệ cá nhân mới nhất và khám phá cách chúng có thể giúp bạn trong sứ mệnh bảo vệ người lao động và đảm bảo cho họ được khỏe mạnh và an toàn.