3M Science of Safety Quality Products

Trang thiết bị bảo vệ cá nhân chất lượng

Một trong những nhân tố quan trọng nhất đóng góp vào chất lượng của các giải pháp an toàn chính là bạn, khách hàng của chúng tôi. Nhiều sản phẩm chúng tôi sản xuất ra xuất phát từ động lực đáp ứng nhu cầu của khách hàng và sự thấu hiểu của người lao động - người sử dụng sản phẩm.

Khoa học ứng dụng trong an toan của 3M là gì?

Tổng quan về Khoa học ứng dụng trong an toan

Giải quyết các thách thức an toàn đặc biệt.

 • 3M Science of Safety Quality Products

  Bất cứ ai phải sử dụng sản phẩm này đều biết rằng các Trang thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) không khác với nhiều loại sản phẩm khác (chẳng hạn như công cụ): người lao động có ý kiến rõ ràng về diện mạo của sản phẩm, cảm giác và hoạt động của chúng. Từ những cái nút nhét tai nhỏ nhất để bảo vệ thính giác cho đến dây đai an toàn toàn thân, nếu các sản phẩm này không đáp ứng tiêu chuẩn cá nhân của họ, thì thường họ sẽ tìm kiếm sản phẩm khác. Tuy nhiên, vẫn còn một khác biệt quan trọng khiến các giải pháp an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp tách khỏi các sản phẩm khác: bạn phụ thuộc vào các giải pháp này để bảo vệ người lao động và chính bản thân bạn hàng ngày và không thể cường điệu giá trị của chúng.

  Chính vì lý do đó mà 3M có quy trình phát triển sản phẩm rất nghiêm ngặt. Chúng tôi sử dụng hướng tiếp cận theo mô hình stage-gate (giai đoạn - cổng) kết hợp với hiệu suất của sản phẩm, yêu cầu chất lượng của cả sản phẩm và quá trình sản xuất, cũng như các kế hoạch cải tiến liên tục khi chúng tôi mở rộng và tung ra các sản phẩm mới.

  Mỗi giai đoạn này cho phép chúng tôi phát triển thử nghiệm và thực hiện các kế hoạch để xem xét các chỉ số về chất lượng và sản xuất. Đôi khi, khi chúng tôi phát triển công nghệ đột phá mà không có công nghệ tương đương để thử nghiệm, chúng tôi thậm chí sẽ phát minh phương pháp thử nghiệm hoàn toàn mới trong phòng thí nghiệm.

  Tuy nhiên, chất lượng không chỉ được tìm thấy trong nhiều quy trình mà cũng được tìm thấy trong hàng ngàn bằng sáng chế và công nghệ cốt lõi bao gồm tài liệu, quá trình xử lý, khả năng và ứng dụng của chúng tôi. Thông qua các cải tiến này, chúng tôi có thể tạo ra sản phẩm giúp chủ doanh nghiệp giải quyết được các thách thức về an toàn theo cách mà chúng tôi tin rằng sẽ khiến chúng tôi khác biệt.

3M Science of Safety Table of Technologies

Tài sản lớn nhất của chúng tôi trong phát triển sản phẩm: Chính bạn.

 • 3M Quality Products

  Cuối cùng, có lẽ nhân tố quan trọng nhất đóng góp vào chất lượng của các giải pháp an toàn chính là bạn, khách hàng của chúng tôi. Đó là bởi vì quá nhiều sản phẩm chúng tôi tạo ra xuất phát từ động lực đáp ứng nhu cầu của khách hàng và sự thấu hiểu của người lao động - người sử dụng sản phẩm. Chúng tôi muốn bạn tham gia vào quá trình phát triển để đảm bảo rằng chúng tôi nhận thức được − và có cơ hội khám phá − các chi tiết quan trọng đối với bạn.

  Việc này đã khiến chúng tôi kết hợp và đổi mới các giải pháp thúc đẩy cách các công ty có thể đối phó với các thách thức về an toàn và sức khỏe. Ví dụ: 3M đã và đang là công ty đi đầu trong việc thúc đẩy khái niệm kiểm tra độ ôm khít trong bảo vệ thính giác. Mặc dù các cơ quan quản lý chưa chính thức thông qua bất kỳ yêu cầu nào trong lĩnh vực này nhưng thử nghiệm độ ôm khít của thiết bị thính giác đã được công nhận rộng rãi là một thực hành tốt nhất trong ngành.

  Hơn bất kỳ một ví dụ cụ thể nào, kết quả của hướng tiếp cận này nói lên tất cả. 3M có một vài sản phẩm được biết đến nhiều nhất và được tôn trọng nhất trong nhiều loại Trang thiết bị bảo vệ cá nhân và có thành tích về giới thiệu các công nghệ chuyển đổi ngành. Nhưng chúng tôi biết rằng vẫn luôn có nhiều việc cần phải làm và có nhiều vấn đề cần cải thiện khi nhu cầu thay đổi và khoa học phát triển, vì vậy chúng tôi không chấp nhận giảm hoạt động của mình.

  Thúc đẩy Khoa học ứng dụng trong an toan phục vụ nơi sản xuất đồng nghĩa với việc sử dụng Trang thiết bị bảo vệ cá nhân có chất lượng và đáng tin cậy, thách thức thời gian trong khi vẫn chấp nhận các đề nghị có lợi cho bạn và người lao động của bạn.

Hãy hành động

Chia sẻ các yêu cầu về Trang thiết bị bảo vệ cá nhân của bạn với chúng tôi và thảo luận nhu cầu cụ thể về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp.