3M Science of Safety Industry Experience

Kinh nghiệm ngành

Chúng tôi liên tục tìm kiếm thông tin từ ngành nghề của bạn và tận dụng hiểu biết chuyên sâu để đảm bảo lực lượng lao động được an toàn và tuân thủ.

Khoa học ứng dụng trong an toan của 3M là gì?

Tổng quan về Khoa học ứng dụng trong an toan

Cung cấp hiểu biết chuyên sâu và các thực hành tốt nhất trong ngành.

  • Đâu là cách tốt nhất để hiểu được các thách thức phức tạp về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp của bất kỳ một ngành nghề cụ thể? Tuyển dụng người lao động đã thực sự làm việc trong các ngành nghề này. Chính vì vậy, có rất nhiều chuyên gia về an toàn và sức khỏe đã rời ngành nghề của họ để gia nhập nhóm 3M. Còn gì nữa, chúng tôi có kiến thức địa phương để hỗ trợ bạn bởi vì chúng tôi có trụ sở tại tất cả mọi nơi trên thế giới.

    Nhân viên của chúng tôi đã trải nghiệm nhiều thách thức tương tự mà bạn phải đối mặt, vì vậy chúng tôi có thể áp dụng các kiến thức liên quan tới thách thức tương tự này trong quá trình tương tác để hỗ trợ bạn − từ khâu giáo dục và đào tạo đến khâu thiết kế Trang thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) của chúng tôi.

    Bởi vì chúng tôi có bề dày kinh nghiệm như vậy và thường xuyên làm việc với khách hàng trong rất nhiều ngành công nghiệp, chúng tôi có thể cung cấp hiểu biết chuyên sâu và thực tiễn tốt nhất. Chúng tôi có thể tiếp thu những bài học này và chuyển cho bạn để giúp bạn áp dụng những ý tưởng này vào chương trình và chính sách an toàn và sức khỏe của bạn, để bạn có thể giúp bảo vệ lực lượng lao động của mình tốt hơn.

Đối với giám đốc phụ trách an toàn và sức khỏe, việc này sẽ giống như thế nào?

  • Chúng tôi tự hào có được nhóm liên tục học hỏi từ nhiều kinh nghiệm thực tiễn của khách hàng −và sau đó tìm cách áp dụng các kiến thức đó để giúp chủ doanh nghiệp trong nhiều ngành công nghiệp khác. Kinh nghiệm này có tiềm năng hỗ trợ các công ty khám phá được phương thức mới để bảo vệ an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp.

    Cho dù kinh nghiệm này giúp khách hàng của chúng tôi đánh giá và kiểm soát nhiều nguy cơ chấn thương mắt tiềm ẩn trong xưởng đóng tàu hoặc khám phá các sự cố tương tự trong ngành đường sắt, chúng tôi cảm thấy rằng kinh nghiệm thực tế của chúng tôi giúp khách hàng có thêm kiến thức và ý tưởng để giúp họ tìm ra giải pháp chấp nhận được cho những thách thức về an toàn và sức khỏe của họ.

    Một phần Khoa học ứng dụng trong an toan đồng nghĩa với tận dụng các hiểu biết chuyên sâu mà chúng tôi tìm hiểu được trong lĩnh vực của bạn, cũng như những gì chúng tôi góp nhặt được từ đồng nghiệp, nhằm giúp bạn có được lực lượng lao động an toàn và tuân thủ.

Hãy hành động

Liên hệ với chúng tôi và khám phá toàn bộ khả năng mà 3M mang đến từ kinh nghiệm ngành của mình.