an toàn nơi làm việc của 3m

Khoa học ứng dụng trong an toan

Dự kiến, công nhận, đánh giá và kiểm soát các nguy hiểm và rủi ro tại nơi làm việc thông qua khoa học ứng dụng trong an toan.

Tải xuống thông tin đồ họa về khoa học ứng dụng trong an toan (PDF, 89,57 KB)

Bảo vệ người lao động và nâng cao năng suất

 • Giám đốc phụ trách an toàn Người lao động. Chủ doanh nghiệp. Mỗi người tại nơi sản xuất đều có vai trò giúp đỡ mọi người khỏe mạnh và an toàn. Tại 3M, chúng tôi có sứ mệnh giúp bạn nâng cao mức độ an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc thông qua việc cung cấp nhiều tài nguyên và giải pháp khác nhau trên mỗi bước đường đi. Từ xác định các mối nguy hiểm cho đến cung cấp giáo dục và đào tạo, chúng tôi có thể giúp bạn hoàn thành công việc và đưa người lao động của bạn trở về nhà - an toàn và nguyên vẹn.

Khám phá Khoa học ứng dụng trong an toan của 3M

 • 3M Science of Safety Industry Experience
  Kinh nghiệm ngành

  Bạn có làm việc trong một môi trường đặc biệt không? Với các chuyên gia làm việc trong hơn 20 ngành công nghiệp khác nhau, chúng tôi thường có thể hiểu và cảm thông với các thách thức phức tạp về an toàn và sức khỏe.

 • 3M Science of Safety Hazard Awareness
  Nhận thức mối nguy hiểm

  Khám phá thêm về các mối nguy hiểm về an toàn và sức khỏe, tăng cường sự hiểu biết về các quy định và chuẩn bị sẵn sàng để chọn các giải pháp về Trang thiết bị bảo vệ cá nhân thích hợp cho nơi sản xuất đặc biệt của bạn.

 • 3M Science of Safety Regulatory Knowledge
  Kiến thức quản lý

  Nhận được câu trả lời cho nhiều câu hỏi liên quan đến tuân thủ. Nhóm toàn cầu của chúng tôi có kiến thức về các tiêu chuẩn Trang thiết bị bảo vệ cá nhân tại từng quốc gia và sẵn sàng giúp đỡ bạn.

 • 3M Science of Safety Innovative Technologies
  Công nghệ đổi mới

  Khám phá Trang thiết bị bảo vệ cá nhân thoải mái, vừa vặn − các sản phẩm lấy cảm hứng từ sự thấu hiểu của người lao động và được thiết kế để nâng cao năng suất.

 • 3M Science of Safety Quality Products
  Sản phẩm chất lượng

  Tin tưởng Trang thiết bị bảo vệ cá nhân nổi tiếng về mức độ bền lâu và đáng tin cậy − có thể thực hiện được điều này là nhờ quá trình phát triển khắt khe của chúng tôi.

 • 3M Science of Safety Educating & Training
  Giáo dục và đào tạo

  Tìm kinh nghiệm đào tạo và tài liệu giáo dục cho các mục tiêu an toàn và sức khỏe riêng có của bạn.

3M Science of Safety Video

khoa học ứng dụng trong an toan của 3M

Xem video

Thông tin đồ họa về Giải pháp an toàn lao động & sức khỏe nghề nghiệp của 3M

Hãy hành động

Thúc đẩy khoa học an toàn đồng nghĩa với luôn cập nhật bằng cách sử dụng tất cả các loại tài nguyên giáo dục để giúp bạn và người lao động của bạn khỏe mạnh, an toàn và tuân thủ. Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách bạn có thể tăng cường nỗ lực của mình nhờ khoa học ứng dụng trong an toan của 3M.