Hỗ trợ về dụng cụ bảo hộ

  • Cảm ơn bạn đã quan tâm vào các sản phẩm và dịch vụ an toàn Trang thiết bị bảo vệ cá nhân của 3M. Vui lòng hoàn thành mẫu dưới đây để yêu cầu hỗ trợ từ người liên hệ về dụng cụ bảo hộ của 3M. Chúng tôi sẽ trả lời hầu hết các thư trong vòng hai ngày làm việc hoặc ít hơn; tuy nhiên, một số câu trả lời yêu cầu phải điều tra hoặc giải thích sâu hơn.


  • All fields are required unless indicated optional

  •  Subscribe to Newsletter
  • By subscribing, you agree to receive promotions, product information and service offers from 3M and agree to the collection, retention, use and transfer of your personal data by 3M for such purposes in accordance with 3M's Privacy Policy.

  • Submit