An toàn trường học

Lý lẽ thuyết phục về an toàn trường học

Các cộng đồng trên toàn cầu cam kết loại trừ tử vong cũng như tổn thương nặng do tai nạn giao thông. Trẻ em là đối tượng đi đường dễ tổn thương nhất, đối tượng này cần và được quyền được bảo vệ


Blue mesh banner

Nâng cao an toàn cho trẻ em bằng cách cải thiện mức độ nhận biết cho khu vực trường học

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA 3M

Thúc đẩy An toàn Trường học

Đô thị hóa toàn cầu khiến cho mật độ giao thông tăng nhanh ở một số khu vực, bao gồm khu vực trường học. Việc này mang đến một thách thức về an toàn cho trẻ trên đường đi học. Những thách thức này cần được quan tâm một cách đúng đắn bao gồm việc trẻ em chạy nhảy hoặc đi xe đạp trong và xung quanh khuôn viên trường, cũng như trên đường đi học hằng ngày.


Khám phá thêm về công nghệ 3M giúp cải thiện an toàn giao thông ở ba quốc gia trên thế giới như thế nào

  • Ở một huyện miền núi, Trẻ em đi bộ qua đường được hướng dẫn bởi người phụ trách

    Chương trình Thảm vàng trường học là một hướng đi tiên phong trong lĩnh vực an toàn trường học được thiết kế để giáo dục và giúp đỡ trẻ em giữ an toàn trong phạm vi trường học đồng thời tăng cảnh báo cho người lái xe qua khu vực này

  • A traffic sign with fluorescent sign sheeting reads, “SCHOOL ZONE 220 m.”

    Chương trình An toàn giao thông của Tổ chức Thay đổi trẻ ở Ấn Độ là một dự án cải thiện an toàn cho khu vực trường học. Dự án tập trung vào giáo dục và trao quyền cho trẻ em trong việc nâng cao an toàn khi tham gia giao thông

  • Người phụ trách cần biển báo an toàn trường học hướng dẫn học sinh đi bộ qua đường

    Chương trình An toàn trường học của Trung Quốc đã đưa ra hướng đi mới trong giáo dục trẻ em và giữ an toàn cho các em khi lưu thông trên đường.


hình ảnh hai đứa trẻ đang đạp xe tại khu vực trường học trải thảm vàng ở Hàn Quốc

Việc học tập kinh nghiệm và các giải pháp an toàn đường bộ 3M sẽ giúp trẻ em ở Ấn Độ và Hàn Quốc tạo ra các khu vực trường học an toàn hơn.

Đọc các ví dụ thực tiễn về an toàn đường bộ