Blue mesh banner
Thông tin bảo hành MCS™ cho in biển báo giao thông

An tâm bảo hành với Bảo hành 3M™ MCS™

Bạn cần biển báo đẹp, phù hợp với các thông số kỹ thuật của ngành và chúng tôi cung cấp cho bạn các chế độ bảo hành để giúp bạn an tâm sử dụng.

 • Five chain links each a different color of the rainbow linked together.

  Bảo hành 3M™ MCS™

  Được bảo vệ cho gần như mọi loại hình sử dụng với chế độ bảo hành toàn diện, không quy chuẩn dành cho hầu hết mọi biển báo mà bạn tạo ra.

   

  Bảo hành 3M™ MCS™ cho giao thôn

  Bảo hành hàng đầu của chúng tôi mang đến phạm vi bảo hành rộng nhất cho các biển báo giao thông. Khi sử dụng vật liệu biển báo giao thông của 3M, bạn sẽ nhận được tất cả các lợi ích của Bảo hành 3M™ MCS™, cộng với khả năng duy trì độ phản quang và đảm bảo màu sắc giao thông.

   

  Bản tin bảo hành MCS™ cho giao thông (PDF, 218,17 KB)


Tài liệu bảo hành cho máy in

Với sự kết hợp khoa học của 3M dành cho các sản phẩm màng phản quang, đối tác máy in OEM chuyên môn cao và dữ liệu thu thập được tại các cơ sở thử nghiệm thời tiết của chúng tôi trên khắp thế giới, 3M cung cấp một hệ thống các thành phần phù hợp để in biển báo giao thông kỹ thuật số. Sử dụng bộ chọn bên dưới để biết tiêu chuẩn đáp ứng Bảo hành 3M™ MCS™ cho giao thông của các sản phẩm mà bạn đang sử dụng.