3M Đánh dấu dễ nhận biết dành cho An toàn Đường bộ

8 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (8)

8 Sản phẩm

Ứng dụng

Chiều rộng (hệ Mét)

Màu sản phẩm

Màng phản quang 983-32 màu trắng đỏ (ứng dụng cho xe tải) Màng Phản Quang 3M™ 983-10 HC, Màu Trắng, 1-1/2 in x 50 yd, 1 Cuộn/Thùng Màng Phản Quang 3M™ Diamond Grade™ 983-10ES, Màu Trắng, ECE, 53.5 mm x 50 m, 23 Cuộn/Thùng Màng Phản Quang 3M™ Diamond Grade™ 983-72, Màu Đỏ, ECE, 53.5 mm x 50 m, 23 Cuộn/Thùng Màng Phản Quang 3M™ Diamond Grade™ 983-326, Màu Trắng/Đỏ, 2 in x 50 yd, 24 Cuộn/Thùng Màng Phản Quang 3M™ Diamond Grade™ 983-71, Màu Trắng, ECE, 53.5 mm x 50 m, 23 Cuộn/Thùng Màng phản quang 983-72 màu đỏ (ứng dụng cho xe tải) Màng phản quang 983-71 màu vàng (ứng dụng cho xe tải)