biển báo khu vực trường học màu vàng tại Singapore

Cải thiện an toàn khu vực trường học trên khắp châu Á

Tạo ra một khu vực trường học an toàn hơn

 • cải thiện an toàn đường bộ trong khu vực trường học dành cho học sinh tiểu học
  Sử dụng "Thảm vàng" để bảo vệ an toàn cho trẻ em ở Hàn Quốc

  Một sáng kiến được lãnh đạo bởi trẻ em và cộng đồng giúp cải thiện an toàn đường bộ. Ví dụ thực tiễn này nghiên cứu các vụ tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em và tác dụng của Thảm vàng tới khả năng quan sát của người lái xe giúp tạo ra một khu vực trường học an toàn hơn cho trẻ em.

 • hình ảnh học sinh ở Ấn Độ trình bày quan điểm của mình về vấn đề an toàn trong khu vực trường học
  Trao quyền cho các nhà lãnh đạo an toàn trẻ tuổi ở Ấn Độ

  Chương trình tập trung vào việc tạo ra các tác nhân thay đổi trẻ tuổi bằng cách nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội của công dân đối với an toàn đường bộ và trao quyền cho họ hành động như những đại sứ an toàn đường bộ. Ví dụ thực tiễn này sẽ nghiên cứu những thách thức chính về an toàn đường bộ xung quanh các khu vực trường học và đề xuất các giải pháp để cải thiện an toàn.


  Tải xuống các ví dụ thực tiễn của chúng tôi để biết lý do tại sao 3M™ có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của bạn khi tạo ra những con đường an toàn hơn cho mọi người.

 • Tất cả các trường là bắt buộc trừ khi được chỉ rõ là không bắt buộc.

 • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

 • Gửi