Chúng tôi sẽ sát cánh cùng quý vị.

Chúng tôi hiểu được khoa học về da.


Đeo tốt.

  • Quý vị cần giúp chọn vật liệu keo dán phù hợp? Đội ngũ 3M luôn sẵn sàng hỗ trợ những gì quý vị cần để chế tạo keo dán lâu. Hợp tác cùng nhau, chúng ta có thể giúp khách hàng của quý vị Đeo tốt sản phẩm.

Tải xuống Nghiên cứu thời gian đeo trong 15 ngày của chúng tôi hoặc liên hệ với chuyên gia 3M để tìm hiểu thêm.

Hãy xem keo dán của chúng tôi thể hiện kết quả như thế nào sau 15 ngày đeo hoặc liên hệ với đội ngũ 3M để có được thông số kỹ thuật, giới thiệu, mẫu sản phẩm và nhiều thông tin khác.