Liên hệ với chúng tôi

Làm việc với một chuyên gia về keo dán y tế của 3M để tìm xem đâu là sản phẩm phù hợp cho quý vị

 • Cho dù quý vị đang trong giai đoạn phát triển sản phẩm nào, chúng tôi đều sẽ hợp tác với quý vị xuyên suốt quá trình. Tiếp cận các dịch vụ lấy mẫu, giới thiệu vật liệu, tư vấn thiết kế, hỗ trợ kỹ thuật và thông tin mua hàng. Hãy kể thêm với chúng tôi về dự án của quý vị và chúng ta có thể bắt đầu trao đổi để xác định sản phẩm phù hợp cho thiết bị hoặc ứng dụng y tế của quý vị.

 • 3M đánh giá cao cơ hội phản hồi mối quan tâm của bạn. Gần đây, chúng tôi đã gặp phải lượng yêu cầu cao hơn bình thường. Yêu cầu của bạn là quan trọng đối với chúng tôi. Khi chúng tôi tiếp tục làm việc để trả lời nhanh chóng tất cả các câu hỏi, chúng tôi yêu cầu sự kiên nhẫn của bạn vì chúng tôi có thể mất nhiều thời gian hơn để trả lời câu hỏi của bạn.

  Tất cả các trường là bắt buộc trừ khi tùy chọn được chỉ định

  • Thông tin bạn cung cấp trên biểu mẫu Liên hệ với Chúng tôi này sẽ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu của bạn và như được mô tả thêm trong Chính sách Bảo mật Internet của chúng tôi.

   Xin lưu ý rằng thông tin này (bao gồm cả bản gốc và câu trả lời sau đó) có thể được chuyển đến một máy chủ đặt tại Hoa Kỳ để lấy số liệu và lưu trữ. Nếu bạn không đồng ý với việc sử dụng thông tin cá nhân của mình, vui lòng không sử dụng hệ thống Liên hệ với chúng tôi.

  • Gửi
  Cảm ơn vì yêu cầu của bạn. Nhóm của chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.

  Đã xảy ra lỗi. Vui lòng thử lại sau.