Hãy hợp tác cùng nhau

  • Quý vị cần hỗ trợ thiết kế thiết bị y tế? Hãy liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp chọn vật liệu, khuyến nghị thiết kế và nhiều thông tin khác.

  • Quý vị muốn xem có thể sử dụng keo dán của chúng tôi như thế nào trong thiết bị hoặc ứng dụng thiết bị y tế của quý vị? Hãy đặt hàng một bộ sản phẩm mẫu từ chúng tôi tại đây.

  • Quý vị đã sẵn sàng để đến bước tiếp theo với thiết bị y tế của quý vị chưa? Hệ thống các Chuyên gia chuyển đổi ưu tiên của 3M bao gồm một nhóm các chuyên gia sản xuất thiết bị y tế được chứng nhận sẵn sàng giúp quý vị thực hiện bước tiếp theo.