Các tài nguyên

  • Khi thiết kế các thiết bị y tế dán lên da, làn da có thể là một đối thủ đáng sợ. Hãy xem các video của chúng tôi để hiểu vì sao chúng tôi đã nghiên cứu khoa học về da để đáp ứng các yêu cầu của cơ quan lớn nhất trong cơ thể.

  • Từ hướng dẫn chọn sản phẩm đến sách trắng, hãy nhận thông tin kỹ thuật quý vị cần về các keo dán, băng và linh kiện của chúng tôi.

  • Quý vị cần giúp hiểu rõ các thuật ngữ cụ thể? Hãy khám phá danh sách thuật ngữ về keo dán và phim của chúng tôi tại đây.