Giới thiệu về sản phẩm ứng dụng chà nhám bằng tay

  • Đôi khi, máy chà nhám không mang lại cho bạn sự linh hoạt và chính xác cần thiết.

    Vì vậy, 3M đưa ra các giải pháp chà nhámbằng tay có thể giúp bạn chạm tới được những khu vực khó tiếp cận. Các sản phẩm nhám, nhám tờ và miếng bùi nhùi cầm tay 3M sẽ cung cấp cho bạn những giải pháp linh hoạt và hiệu quả để có thể xử lý cả những góc hoặc hình dạng hẹp nhất. Sản phẩm hữu ích cho mọi ứng dụng, từ chà nhám xử lý bề mặt, đến công việc bảo trì hàng ngày, các sản phẩm nhám của chúng tôi giúp bạn tiếp cận gần và chủ động với công việc của mình.


Tiếp cận được mọi điểm chật hẹp để có thể trực tiếp tác động.
Xem tất cả các sản phẩm gia công kim loại

Danh mục sản phẩm chà nhám bằng tay