Đánh bóng kim loại: Tạo lớp hoàn thiện tinh mịn nhất.

 • Khi dự án yêu cầu có lớp hoàn thiện đồng nhất, tinh mịn, bạn cần một sản phẩm nhám có thể mang lại kết quả mà bạn cần. 3M cung cấp nhiều lựa chọn nhám vòng, đá mài và nhám đĩa giúp đạt hiệu suất ổn định, chất lượng khi đánh bóng kim loại. Cho dù bạn cần có lớp hoàn thiện sáng bóng như gương trên thép không gỉ hay tạo lớp hoàn thiện thẩm mỹ theo yêu cầu cụ thể, sản phẩm nhám 3M™ Trizact™ và Scotch-Brite™ đều mang lại hiệu suất đánh bóng nhất quán mà bạn yêu cầu.


Close  

Request A Demo


All fields are required unless indicated optional

 •  
 • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

 • Submit

Thank You

Thank you for your interest in 3M Abrasive products. A 3M representative will contact you shortly regarding your inquiry.

Our Apologies...

An error has occurred while submitting. Please try again later...

Chat With Us
Start Chat
Polishing metal with a metal sanding belt
Đánh bóng

Nhám đĩa, đá mài và nhám vòng để tạo lớp hoàn thiện cuối cùng, mịn.


Giải pháp nhám để đánh bóng kim loại.

 • 3M cung cấp các giải pháp nhám vòng cho mọi bước trong quy trình của bạn - bao gồm hoàn thiện trung gian và đánh bóng tinh mịn.

 • Đá mài đánh bóng của chúng tôi tạo ra lớp hoàn hiện theo yêu cầu kỹ thuật cho thiết bị cấy ghép y tế, phụ tùng cửa và nhiều kim loại khác.


Giải pháp nổi bật | Đánh bóng đồng thau bằng Đá mài Scotch-Brite™

Close  

Request An Abrasive Sample

Industrial Users Only

Disclaimer: The 3M Industrial Sample Request Program is not available to consumers or the general public. We reserve the right to disqualify without notification any sample request that does not appear to be for industrial manufacturing purposes. Samples are available to U.S. industrial customers only. Only one sample per qualified customer. You will be contacted to verify your request. If you are a 3M Distributor, contact your 3M Sales Representative. Quantities available while supplies last.

All fields are required unless indicated optional


 •  
 • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

  By completing this application form for the 3M Abrasives Request a Sample Program, you understand and agree that the 3M Abrasives Request a Sample Program is intended for trained industrial and occupational customer for workplace use only, and is not available to consumers (e.g., for home, personal, primary or secondary school, recreational/sporting, or other uses not described in the applicable product packaging or literature) or the general public. Other selection criteria for eligibility may apply. 3M has the right to reject any application that 3M determines to be inadmissible without any notice. You may be contacted to verify your request. If you are a 3M Distributor, please contact your 3M Sales Representative.
 • Submit

Thank You

Thank you for your interest in 3M Abrasive products. A 3M representative will contact you shortly regarding your inquiry.

Our Apologies...

An error has occurred while submitting. Please try again later...

Unpolished brass door handle with casting marks Brass door handle polished with a Scotch-Brite Wheel

Nhanh chóng có được lớp hoàn thiện đánh bóng hấp dẫn.
Trong ví dụ đánh bóng đơn giản này, Đá mài nhẵn hạng nhẹ Scotch-Brite™ trong loại 7S Fine được sử dụng để loại bỏ các vết đúc và đánh bóng bề mặt của tay nắm cửa bằng đồng thau. Sử dụng thanh trượt trước và sau để xem đá mài này có thể làm được gì trong ứng dụng đánh bóng bằng một bước đơn giản.

Bạn muốn thử phương pháp đánh bóng đơn giản này tại xưởng? Yêu cầu một mẫu dùng thử sản phẩm nhám ngay hôm nay.

Kết nối với chúng tôi.

Chúng tôi quan tâm đến việc giúp bạn quyết định xem sản phẩm nhám công nghiệp nào là phù hợp nhất với ứng dụng của mình. Chuyên gia lĩnh vực mài nhám 3M sẽ liên hệ với bạn để đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được sản phẩm mình cần để hoàn thành tốt công việc.

Chúng tôi quan tâm đến việc giúp bạn quyết định xem sản phẩm nhám công nghiệp nào là phù hợp nhất với ứng dụng của mình. Chuyên gia lĩnh vực mài nhám 3M sẽ liên hệ với bạn để đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được sản phẩm mình cần để hoàn thành tốt công việc.

Close  

Ask An Abrasives Expert


All fields are required unless indicated optional

 •  
 • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

 • Submit

Thank You

Thank you for your interest in 3M Abrasive products. A 3M representative will contact you shortly regarding your inquiry.

Our Apologies...

An error has occurred while submitting. Please try again later...

Chat with Us