3M Tấm nhám cầm tay

8 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (8)

8 Sản phẩm

Các ngành công nghiệp

Nhãn hiệu

Abrasive Material

Grade

Miếng Chà Nhám Đa Năng Dạng Sợi Scotch-Brite™ 07447, 3 Hộp/Thùng Miếng Bùi Nhùi Scotch-Brite™ 07448, Độ Hạt Cực Mịn, 3 Hộp/Thùng Miếng chà nhám đa công dụng 7440 Miếng chà nhám đa công dụng 7447 Miếng Bùi Nhùi Scotch-Brite™ Durable Flex, 4-1/2 in x 9 in, Hạt Mài Aluminum Độ Hạt Rất Mịn (VFN), 25 Miếng/Hộp, 4 Hộp/Thùng Miếng Bùi Nhùi Scotch-Brite™ Durable Flex, 4-1/2 in x 9 in, Độ Hạt Cực Mịn (S ULF), 20 Miếng/Hộp, 4 Hộp/Thùng Miếng Chà Nhám Scotch-Brite™ 7496, 35 cm x 39 cm, 100 Miếng/Hộp Miếng Bùi Nhùi Scotch-Brite™ 7445, 6 in x 9 in, 60 Miếng/3 Hộp/Thùng