3M Nhám đĩa dành cho Sản xuất

54 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (54)

54 Sản phẩm

Đĩa không dệt

Đĩa không dệt

Đĩa lót giấy

Đĩa lót giấy

Đĩa lót phim

Đĩa lót phim

Đĩa mài bằng sợi

Đĩa mài bằng sợi

Đĩa thay thế nhanh

Đĩa thay thế nhanh

Đĩa xếp

Đĩa xếp

Thể loại

Các ngành công nghiệp

Nhãn hiệu

Cuộn Nhám Đĩa 3M™ 216U, Qui Cách 5 in Không Lỗ, Màu Vàng, Độ Hạt P180, 175 Đĩa/Cuộn, 6 Cuộn/Thùng Nhám Đĩa Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Disc TR, 2 in x NH, Độ Hạt Trung Bình, 200 Đĩa/4 Hộp/Thùng Cuộn Nhám Đĩa 3M™ 216U Hút Bụi, Qui Cách 5 in Không Tâm 5 Lỗ, Màu Vàng, Độ Hạt P120, 125 Đĩa/Cuộn, 10 Cuộn/Thùng Đĩa Phim Đánh Bóng Làm Sạch 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L, 400+, 6 in, Die 600LG, 50 Mỗi Bên Trong, 250/Thùng Đĩa Mài 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro Nhám Đĩa Scotch-Brite™ High Strength Disc, 6 in x 1/2 in, A VFN, 10/Bên Trong, 40 Đĩa/Thùng Nhám Cuộn Đĩa Mặt Lưng 3M™ Trizact™ Finesse-it™ Film 466LA, Độ Hạt A5, 1-1/4 in, 500 Đĩa/Cuộn, 4 Cuộn/Thùng Đĩa Phim Đánh Bóng Làm Sạch 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L, 320+, 6 in, Die 600LG, 50 Mỗi Bên Trong, 250/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II 982C, 4 in x 5/8 in, Độ Hạt P36+, 100 Đĩa/4 Hộp/Thùng Cuộn Nhám Đĩa 3M™ 216U Hút Bụi, Qui Cách 5 in, Màu Vàng, Độ Hạt P320, 175 Đĩa/Cuộn, 6 Cuộn/Thùng Đĩa Mài Màng Phim 3M™ Trizact™ PSA 568XA, 1-1/4 in x NH, Die 125CK, 200 Mỗi Bên Trong, 10.000/Thùng Đĩa Phim Đánh Bóng Làm Sạch 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L, 240+, 5 in, Die 500LG, 50 Mỗi Bên Trong, 250/Thùng Cuộn Nhám Đĩa 3M™ 216U, Qui Cách 5 in Không Lỗ, Màu Vàng, Độ Hạt P80 A-weight, 125 Đĩa/Cuộn, 6 Cuộn/Thùng Cuộn Nhám Đĩa 3M™ 216U, Qui Cách 5 in Không Lỗ, Màu Vàng, Độ Hạt P240 A-weight, 175 Đĩa/Cuộn, 6 Cuộn/Thùng Nhám Đĩa Phim 3M™ Hookit™ 375L, P600, 6 in x NH, Die 600Z, 50 Đĩa/Hộp, 5 Hộp/Thùng Cuộn Nhám Đĩa 3M™ 216U, Qui Cách 5 in Không Lỗ, Màu Vàng, Độ Hạt P120 A-weight, 125 Đĩa/Cuộn, 6 Cuộn/Thùng Đĩa Phim Đánh Bóng Làm Sạch 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L, 240+, 6 in, Die 600LG, 50 Mỗi Bên Trong, 250/Thùng Nhám Xếp 3M™ 769F Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II 987C, 5 in, Độ Hạt P80+, 100 Đĩa/4 Hộp/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II 987C, 125 mm x 22 mm, Độ Hạt P36+, 25 Đĩa/Hộp, 4 Hộp/Thùng Đĩa Sợi Quang 3M™ 787C, 120+, 4 in x 5/8 in, Die 400FF, 25 Mỗi Bên Trong, 100/Thùng Đĩa Mài Phá Sơn Tẩy Sét Scotch-Brite™ XT Pro, XC-DC, A/O Thô, Màu Xanh, 6 in x 1/2 in, 15 Đĩa/Thùng Đĩa Phim Đánh Bóng Làm Sạch 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L, 320+, 5 in, Die 500LG, 50 Mỗi Bên Trong, 250/Thùng Cuộn Nhám Đĩa 3M™ 216U, Qui Cách 5 in Không Lỗ, Màu Vàng, Độ Hạt P400 A-weight, 175 Đĩa/Cuộn, 6 Cuộn/Thùng
Next