1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Nha khoa và chỉnh nha
  4. Nha khoa ứng dụng CAD/CAM

3M Nha khoa ứng dụng CAD/CAM

34 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (34)

34 Sản phẩm

Khối và đĩa phay

Khối và đĩa phay

Vật liệu tạo sắc tố

Vật liệu tạo sắc tố

Thể loại

Dung Dịch Nhuộm Màu 3M™ Lava™ Plus, 69205, Màu A3 Phôi Zirconia 3M™ Lava™ Esthetic, 69321, Đĩa 98S x 14 mm, Màu A2 Dung Dịch Nhuộm Màu Lava™ Plus, 69211, Màu B4 Phôi Zirconia 3M™ Lava™ Esthetic, 69323, Đĩa 98S x 14 mm, Màu A3.5 Dung Dịch Nhuộm Màu Lava™ Plus, 69214, Màu C3 Phôi Zirconia 3M™ Lava™ Esthetic, 69319, Đĩa 98S x 14 mm, Màu Bleach Phôi Zirconia 3M™ Lava™ Esthetic, 69328, Đĩa 98S x 18 mm, Màu A1 Dung Dịch Nhuộm Màu Lava™ Plus, 69207, Màu A4 Dung Dịch Nhuộm Màu 3M™ Lava™ Plus, 69213, Màu C2 Dung Dịch Nhuộm Màu Lava™ Plus, 69218, Màu D4 Phôi Zirconia 3M™ Lava™ Esthetic, 69331, Đĩa 98S x 18 mm, Màu A3.5 Dung Dịch Nhuộm Màu 3M™ Lava™ Plus, 69203, Màu A1 Dung Dịch Nhuộm Màu 3M™ Lava™ Plus, 69208, Màu B1 Phôi Zirconia 3M™ Lava™ Esthetic, 69334, Đĩa 98S x 18 mm, Màu D2 Phôi Zirconia 3M™ Lava™ Esthetic, 69320, Đĩa 98S x 14 mm, Màu A1 Phôi Zirconia 3M™ Lava™ Esthetic, 69326, Đĩa 98S x 14 mm, Màu D2 Phôi Zirconia 3M™ Lava™ Esthetic, 69332, Đĩa 98S x 18 mm, Màu B1 Phôi Zirconia 3M™ Lava™ Esthetic, 69330, Đĩa 98S x 18 mm, Màu A3 Phôi Zirconia Trong 3M™ Lava™ Plus High Translucency, 69272, Đĩa 98S x 18 mm Dung Dịch Nhuộm Màu Lava™ Plus, 69216, Màu D2 Dung Dịch Nhuộm Màu 3M™ Lava™ Plus, 69204, Màu A2 Phôi Zirconia Trong 3M™ Lava™ Plus High Translucency, 69271, Đĩa 98S x 14 mm Phôi Zirconia 3M™ Lava™ Esthetic, 69333, Đĩa 98S x 18 mm, Màu C1 Dung Dịch Nhuộm Màu Lava™ Plus, 69212, Màu C1
Next