1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Nha khoa và chỉnh nha
  4. Nha khoa ứng dụng CAD/CAM

3M Nha khoa ứng dụng CAD/CAM

34 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (34)

34 Sản phẩm

Khối và đĩa phay

Khối và đĩa phay

Vật liệu tạo sắc tố

Vật liệu tạo sắc tố

Thể loại

Dung Dịch Nhuộm Màu Lava™ Plus, Màu C4, 69215 Phôi Zirconia 3M™ Lava™ Esthetic, 69329, Đĩa 98S x 18 mm, Màu A2 Dung Dịch Nhuộm Màu Lava™ Plus, Màu D4, 69218 Phôi Zirconia 3M™ Lava™ Esthetic, 69331, Đĩa 98S x 18 mm, Màu A3.5 Dung Dịch Nhuộm Màu Lava™ Plus, Màu B4, 69211 Dung Dịch Nhuộm Màu Lava™ Plus, Màu B2, 69209 Dung Dịch Nhuộm Màu 3M™ Lava™ Plus, Màu C2, 69213 Dung Dịch Nhuộm Màu Lava™ Plus, Màu D2, 69216 Dung Dịch Nhuộm Màu 3M™ Lava™ Plus, Màu B3, 69210 Phôi Zirconia 3M™ Lava™ Esthetic, 69328, Đĩa 98S x 18 mm, Màu A1 Phôi Zirconia 3M™ Lava™ Esthetic, 69327, Đĩa 98S x 18 mm, Màu Bleach Phôi Zirconia Trong 3M™ Lava™ Plus High Translucency, 69272, Đĩa 98S x 18 mm Phôi Zirconia 3M™ Lava™ Esthetic, 69326, Đĩa 98S x 14 mm, Màu D2 Phôi Zirconia 3M™ Lava™ Esthetic, 69324, Đĩa 98S x 14 mm, Màu B1 Dung Dịch Nhuộm Màu 3M™ Lava™ Plus, Màu A2, 69204 Phôi Zirconia 3M™ Lava™ Esthetic, 69333, Đĩa 98S x 18 mm, Màu C1 Phôi Zirconia 3M™ Lava™ Esthetic, 69330, Đĩa 98S x 18 mm, Màu A3 Phôi Zirconia 3M™ Lava™ Esthetic, 69322, Đĩa 98S x 14 mm, Màu A3 Dung Dịch Nhuộm Màu Lava™ Plus, Màu C1, 69212 Phôi Zirconia 3M™ Lava™ Esthetic, 69320, Đĩa 98S x 14 mm, Màu A1 Dung Dịch Nhuộm Màu 3M™ Lava™ Plus, Màu B1, 69208 Phôi Zirconia 3M™ Lava™ Esthetic, 69323, Đĩa 98S x 14 mm, Màu A3.5 Dung Dịch Nhuộm Màu 3M™ Lava™ Plus, Màu A3, 69205 Dung Dịch Nhuộm Màu 3M™ Lava™ Plus, Màu A3.5, 69206
Next