1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Y tế
  4. Băng dính và màng phim y tế

3M Băng dính và màng phim y tế

124 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (124)

124 Sản phẩm

Băng dính dẻo

Băng dính dẻo

Băng dính giấy y tế

Băng dính giấy y tế

Băng dính hai mặt y tế

Băng dính hai mặt y tế

Băng dính silicon y tế

Băng dính silicon y tế

Băng dính vải không dệt

Băng dính vải không dệt

Băng dính vải y tế

Băng dính vải y tế

Đóng kẹp và băng dính sợi

Đóng kẹp và băng dính sợi

Lớp lót chống dính y tế

Lớp lót chống dính y tế

Miếng và băng dính xốp

Miếng và băng dính xốp

Phim và màng trong chứa thuốc thấm qua da

Phim và màng trong chứa thuốc thấm qua da

Thể loại

Các ngành công nghiệp

Nhãn hiệu

Băng keo y tế 2 mặt 3M™ 1522 Băng keo y tế 1 mặt 3M™ 1525L Băng keo y tế 1 mặt 3M™ 1516 Băng keo y tế 1 mặt 3M™ 1521 Băng keo 3M™ CoTran™ 9699 Băng keo y tế 1 mặt 3M™ 1776 BĂNG KEO TRONG Y TẾ 3M™ TRANSPORE™, 1527-3, 3 IN X 10 YD (7.6 CM X 9.1 M) Băng Polyester 3M™ Scotchpak™ 1109 Băng keo y tế silicon 1 mặt 3M™ 2475P Băng keo y tế 1 mặt 3M™ 1529 Băng phim Vinyl 3M™ CoTran™ 9728 Băng keo y tế 2 mặt Polyester 3M™ 1587 Băng keo y tế 1 mặt Polyurethane 3M™ 1567 Băng Polyester 3M™ Scotchpak™ 9730 Băng Polyester 3M™ Scotchpak™ 9730 Băng 3M™ Scotchpak™ 9755 Băng phim 2 mặt loại mỏng 3M™ 9962 Băng 3M™ Scotchpak™ 9709 Băng keo y tế 3M™ 9917 Băng keo y tế 3M™ 4076 Băng phim Vinyl 3M™ CoTran™ 9707 Băng keo 3M™ 9964 Băng keo y tế 1 mặt 3M™ 1530 Băng keo 3M™ CoTran™ 9699
Next