1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Y tế
  4. Tiệt trùng và theo dõi

3M Tiệt trùng và theo dõi

30 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (30)

30 Sản phẩm

Bảng chỉ báo hơi nước

Bảng chỉ báo hơi nước

Băng chỉ thị hóa học

Băng chỉ thị hóa học

Bộ dụng cụ giám sát tiệt trùng

Bộ dụng cụ giám sát tiệt trùng

Chất chỉ thị sinh học

Chất chỉ thị sinh học

Dụng cụ lưu hồ sơ

Dụng cụ lưu hồ sơ

Máy tích phân hóa học

Máy tích phân hóa học

Máy tiệt trùng và phụ kiện

Máy tiệt trùng và phụ kiện

Miếng chỉ thị hóa học

Miếng chỉ thị hóa học

Thể loại

Nhãn hiệu

1262 | Chỉ thị sinh học 48 giờ 3M™ Attest™ dành cho tiệt khuẩn hơi nước 121°C lò trọng lực và 132°C lò hút chân không. 8XLDP | Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp 3M™ STERI-VAC™ 8XL, 2 cửa. 1269B | Nhán dãn gói dụng cụ tiệt khuẩn 3M™ Comply 1264 | Chỉ thị sinh học 48 giờ 3M™ Attest™ dành cho tiệt khuẩn EO. 1291 | Chỉ thị sinh học 1 giờ 3M™ ATTEST™ cho tiệt khuẩn hơi nước 132°C lò trọng lực. 4-100 | Bình khí EO 3M™ Steri-Gas™. 100gr 50AN | Máy xử lý khí thải EO 00135LF | Gói thử 3M™ Comply™ Bowie-Dick kèm test cảnh báo sớm. 1296 | Gói thử chuẩn chỉ thị sinh học 3 giờ 3M™ ATTEST™ 5XLPB | Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp 3M™ STERI-VAC™ 5XL, 1 cửa. 1292 | Chỉ thị sinh học 3 giờ 3M™ ATTEST™ cho tiệt khuẩn hơi nước 121°C lò trọng lực và 132°C lò hút chân không. 1256B | Súng dán nhãn 3M™ Comply 1264-S | Chỉ thị sinh học Aiological Biological Bạc. 1233LF | Gói thử 3M™ Comply™ Bowie-Dick. 1322-18MM | Băng keo chỉ thị nhiệt không chì 3M™ COMPLY™ 1269R | Nhán dãn gói dụng cụ tiệt khuẩn 3M™ Comply 1257R | Nhán dãn gói dụng cụ tiệt khuẩn 3M™ Comply 1294 | Chỉ thị sinh học 4 giờ 3M™ Attest™ dành cho tiệt khuẩn EO. 1251 | Chỉ thị hóa học dùng cho tiệt khuẩn EO 3M™ Comply™ 1243B | Chỉ thị hóa học ISO nhóm 5 3M™ Comply™ (SteriGage™) 1322-24MM | Băng keo chỉ thị nhiệt không chì 3M™ COMPLY™ 41360 | Gói thử chỉ thị hóa học 3M™ COMPLY™ (SteriGage™). 41382 | Gói thử kết hợp chuẩn 3M™ ATTEST™ Rapid 5. 1243A | Chỉ thị hóa học ISO nhóm 5 3M™ Comply™ (SteriGage™)
Next