Áp dụng khoa học để cải thiện cuộc sống

Một trong những giá trị cốt lõi của 3M là nỗ lực phát triển bền vững.

Chúng tôi luôn khẳng định vị trí dẫn đầu trong ngành, qua việc thành lập chương trình Pollution Prevention Pays mang tính đột phá vào năm 1975. Sáng kiến này tiếp tục lớn mạnh, cũng như các dự án gần đây, bao gồm việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, giảm phát thải khí nhà kính, tăng cường các giải pháp tuần hoàn và phát triển các chương trình tình nguyện nhằm phát triển kỹ năng.

Cùng với đội ngũ nhân viên, khách hàng, đối tác, chính phủ và cộng đồng, 3M cam kết thực hiện phương pháp hợp tác, dựa trên cơ sở khoa học để giải quyết những thách thức chung trên toàn cầu, hướng tới mục tiêu cải thiện cuộc sống.


Chiến lược của chúng tôi

Tìm hiểu thêm tại đây

Trong thời điểm thế giới chứng kiến nhiều sự thay đổi, Chiến lược Phát triển Bền vững của chúng tôi mong muốn tạo ra tầm ảnh hưởng trên phạm vi rộng.  Tìm hiểu thêm về cam kết của chúng tôi tại đây.

 • Khoa học cho Nền kinh tế tuần hoàn

  Thiết kế các giải pháp nhằm tạo ra nhiều sản phẩm đồng thời giảm tối đa nguyên vật liệu, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn trên toàn cầu.

   

 • Chính sách phát triển bền vững của 3M - Khoa học về Khí hậu: những người thiết lập khu vực năng lượng mặt trời
  Khoa học Khí hậu

  Đổi mới sáng tạo để giảm thiểu cacbon trong ngành công nghiệp, đẩy nhanh các giải pháp khí hậu toàn cầu và cải thiện tác động lên môi trường.

 • Chính sách phát triển bền vững của 3M: Khoa học cho cộng đồng
  Khoa học vì Cộng đồng

  Tạo ra một thế giới tích cực hơn thông qua khoa học và truyền cảm hứng cho cộng đồng.


Chính sách phát triển bền vững của 3M

 • Từ năm 2002, lần đầu tiên chúng tôi xuất bản báo cáo GRI tích hợp đầy đủ theo nguyên tắc G2. Hướng tới đội ngũ nhân viên 3M, người lao động, nhà cung cấp, khách hàng và phương tiện truyền thông về chủ đề phát triển bền vững, Báo cáo Phát triển Bền vững hàng năm của chúng tôi cung cấp một bức tranh được xác thực về vị trí của công ty trong sứ mệnh cải thiện cuộc sống.

 • Chúng tôi đã đạt được tiến bộ đáng kể so với các mục tiêu năm 2025 đầy tham vọng, bao gồm các định hướng về năng lượng, nước và khí hậu. Các mục tiêu của chúng tôi được định hình thường xuyên và tiến độ được cập nhật hàng năm trong Báo cáo về Phát triển Bền vững.

   

 • Đón đọc những câu chuyện mới nhất về cách con người, sản phẩm và công nghệ của 3M đang thay đổi thế giới. Tìm hiểu thêm về quy trình đổi mới bền vững tại 3M.