Thông tin liên hệ của Bộ phận nha khoa 3M

Bạn có câu hỏi về sản phẩm chăm sóc răng miệng của 3M nhưng không thể tìm thấy trong Các câu hỏi thường gặp của chúng tôi hoặc bạn đang tìm cách góp ý và đề xuất? Nhóm chăm sóc răng miệng của 3M là một nhóm chuyên trách gồm các chuyên gia có kỹ năng mà bạn có thể trao đổi về các kỹ thuật nha khoa, giải đáp thắc mắc lâm sàng cũng như các chủ đề khác liên quan, bao gồm:

 

• Hỗ trợ kỹ thuật về nguồn cung ứng nha khoa của 3M

• Giáo dục và đào tạo về sản phẩm

• Khuyến mại và chào hàng

• Thông tin liên quan đến nhà cung cấp tại Việt Nam

 

Chỉ cần gửi thư trực tuyến qua email hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại dưới đây:

Gửi thư cho chúng tôi
  • Yêu cầu đại diện bán hàng 3M liên hệ

    Tất cả các trường là bắt buộc trừ khi được chỉ định là tùy chọn.

  • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

  • Gửi biểu mẫu

Chúng tôi xin lỗi. Đã xảy ra lỗi khi gửi. Vui lòng thử lại sau.

Cảm ơn. Biểu mẫu của bạn đã được gửi thành công.

Gọi cho chúng tôi

Văn phòng: +84 2854 160 429
Điện thoại: +84 2854 160 549