Kiểm tra độ ôm khít của khẩu trang

  • Cần phải kiểm tra độ ôm khít của khẩu trang khi bạn bắt buộc phải sử dụng tất cả các khẩu trang ôm sát mặt và khuyến khích kiểm tra khi bạn sử dụng tự nguyện. OSHA 1910.134(f) quy định: "Người sử dụng lao động cần đảm bảo người lao động sử dụng khẩu trang được kiểm tra độ ôm khít trước khi sử dụng lần đầu tiên, khi sử dụng loại khẩu trang khác (kích thước, kiểu dáng, mẫu hoặc cấu tạo) và sau đó ít nhất hàng năm." Không cần phải kiểm tra độ ôm khít của các loại trang thiết bị bảo vệ hô hấp sử dụng quạt hoặc cấp khí ngoài cùng với mặt nạ, mũ trùm hoặc mũ cứng không sát mặt.


Video đào tạo kiểm tra độ ôm khít

Cách thực hiện kiểm tra độ ôm khít sử dụng 3M™ Fit Test Kit FT-10, FT-20 hoặc FT-30.