3M Đĩa lót phim

26 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (26)

26 Sản phẩm

Các ngành công nghiệp

Nhãn hiệu

Hình dạng sản phẩm

Đường kính tổng (hệ Mét)

Vật liệu mài mòn

Grit

Micron Grade

Lớp

Attachment Type

Nhám Đĩa Lông 3M™ 375L, Qui Cách 6 in Không Lỗ Độ Hạt P800, 50 Đĩa/Hộp, 5 Hộp/Thùng Nhám Đĩa Lông 3M™ 375L, Qui Cách 6 in Không Lỗ Độ Hạt P1200, 50 Đĩa/Hộp, 5 Hộp/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Trizact™ Hookit™ Film 268XA, Mặt Lưng Bằng Film, 5 in x Không Lỗ, Độ Hạt A5, 100/Thùng Nhám Cuộn Đĩa Mặt Lưng 3M™ Trizact™ Finesse-it™ Film 466LA, Độ Hạt A5, 1-1/4 in, 500 Đĩa/Cuộn, 4 Cuộn/Thùng Nhám Cuộn Đĩa Mặt Lưng 3M™ Trizact™ Finesse-it™ Film 466LA, Độ Hạt A5, 3 in, 250 Đĩa/Cuộn, 4 Cuộn/Thùng Đĩa Phim Đánh Bóng Làm Sạch 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L, 120+, 6 in, Die 600LG, 50 Mỗi Bên Trong, 250/Thùng Đĩa Phim Đánh Bóng Làm Sạch 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L, 320+, 6 in, Die 600LG, 50 Mỗi Bên Trong, 250/Thùng Nhám Đĩa Film 3M™ Hookit™ 260L Đĩa Phim Đánh Bóng Làm Sạch 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L, 400+, 5 in, Die 500LG, 50 Mỗi Bên Trong, 250/Thùng Đĩa Phim Đánh Bóng Làm Sạch 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L, 400+, 6 in, Die 600LG, 50 Mỗi Bên Trong, 250/Thùng Đĩa Phim Đánh Bóng Làm Sạch 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L, 180+, 6 in, Die 600LG, 50 Mỗi Bên Trong, 250/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Trizact™ Hookit™ Film 268XA, Mặt Lưng Bằng Film, 5 in x Không Lỗ, Độ Hạt A10, 100/Thùng Nhám Đĩa Lông 3M™ 375L, Qui Cách 6 in Không Lỗ Độ Hạt P1000, 50 Đĩa/Hộp, 5 Hộp/Thùng Đĩa Phim Đánh Bóng Làm Sạch 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L, 80+, 6 in, Die 600LG, 50 Mỗi Bên Trong, 250/Thùng Đĩa Mài Màng Phim 3M™ Trizact™ PSA 568XA, 1-1/4 in x NH, Die 125CK, 200 Mỗi Bên Trong, 10.000/Thùng Nhám Đĩa Film 3M™ Hookit™ 260L Đĩa Phim Đánh Bóng Làm Sạch 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L, 240+, 5 in, Die 500LG, 50 Mỗi Bên Trong, 250/Thùng Đĩa Phim Đánh Bóng Làm Sạch 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L, 240+, 6 in, Die 600LG, 50 Mỗi Bên Trong, 250/Thùng Đĩa Phim Đánh Bóng Làm Sạch 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L, 80+, 5 in, Die 500LG, 50 Mỗi Bên Trong, 250/Thùng Đĩa Phim Đánh Bóng Làm Sạch 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L, 180+, 5 in, Die 500LG, 50 Mỗi Bên Trong, 250/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Trizact™ Hookit™ Film 268XA, Mặt Lưng Bằng Film, 5 in x Không Lỗ, Độ Hạt A35, 100/Thùng Đĩa Phim Đánh Bóng Làm Sạch 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L, 120+, 5 in, Die 500LG, 50 Mỗi Bên Trong, 250/Thùng Nhám Đĩa Lông 3M™ 375L, Qui Cách 6 in Không Lỗ Độ Hạt P1500, 50 Đĩa/Hộp, 5 Hộp/Thùng Đĩa Phim Đánh Bóng Làm Sạch 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L, 320+, 5 in, Die 500LG, 50 Mỗi Bên Trong, 250/Thùng
Next