3M Đĩa mài bằng sợi

11 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (11)

11 Sản phẩm

Các ngành công nghiệp

Nhãn hiệu

Đường kính tổng (hệ Mét)

Grit

Attachment Type

Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II 987C, 125 mm x 22 mm, Độ Hạt P36+, 25 Đĩa/Hộp, 4 Hộp/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II 987C, 5 in, Độ Hạt P80+, 100 Đĩa/4 Hộp/Thùng Đĩa Mài 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro Đĩa Sợi Quang 3M™ 787C, 120+, 4 in x 5/8 in, Die 400FF, 25 Mỗi Bên Trong, 100/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II 987C, 7 in, Độ Hạt P36+, 100 Đĩa/4 Hộp/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II 982C, 180 mm x 22 mm, Độ Hạt 36+, Có Rãnh, 100 Đĩa/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II 982C, 4 in x 5/8 in, Độ Hạt P36+, 100 Đĩa/4 Hộp/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II 987C, 5 in, Độ Hạt P36+, 100 Đĩa/4 Hộp/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II 987C, 4 in, Độ Hạt P36+, 100 Đĩa/4 Hộp/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II 982C, 7 in x 7/8 in, Độ Hạt 36+, 100 Đĩa/4 Hộp/Thùng Nhám Đĩa 3M™ Cubitron™ II 987C TN Quick Change, 5 in, Độ Hạt P60+, 100 Đĩa/4 Hộp/Thùng