Thông tin cơ hội việc làm việc bình đẳng cho nhà tuyển dụng

3M là một môi trường làm việc hấp dẫn, hòa đồng và tinh thần tập thể - đây cũng chính là nơi mà bạn có thể tự do thể hiện và trao đổi ý tưởng sáng tạo bất kể khoảng cách địa lý, văn hóa và thị trường. Tại đây, chúng tôi khuyến khích giao tiếp cởi mở, hòa đồng, sáng tạo và yêu thích khám phá những ý tưởng và giải pháp mới để giải quyết các vấn đề của khách hàng.

  • 3M cam kết mang đến môi trường làm việc đa dạng và hòa nhập, lành mạnh, tôn trọng tự do và không phân biệt đối xử. Chúng tôi đăng ký với Văn phòng Liên băng về Chương trình Tuân thủ Hợp đồng Liên bang (OFCCP) bao gồm chính sách tuyển dụng và hỗ trợ các cá nhân dựa trên chất lượng và chuyên môn của họ, bất kể chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, quốc tịch, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, cựu chiến binh, mang thai, khuynh hướng tình dục, thể hiện giới tính, tình trạng hôn nhân, tình trạng công dân, tình trạng liên quan đến trợ cấp xã hội, công bố hoặc thảo luận bồi thường, hoặc bất kỳ phân loại bảo vệ khác. Để tìm hiểu thêm về việc bảo vệ phân biệt đối xử nghề nghiệp theo luật liên bang, hãy tải các nguồn thông tin EEO sau - Luật EEO (PDF, 682,70 KB), , Luật EEO - Bổ sung (PDF, 138,35 KB)Điều khoản Không phân biệt đối xử về Minh bạch Tài chính (PDF, 94,16 KB) ..

    Tham khảo luật cụ thể của cả nước hay toàn bang. (PDF, 560,74 KB)

    Sự cống hiến của chúng tôi đối với các nhân viên - và những thành tựu sáng tạo của họ - tạo ra những cơ hội quý giá để khuyến khích sự phát triển toàn diện.

    Nếu bạn quan tâm các cơ hội nghề nghiệp tại 3M và cần hỗ trợ đặc biệt hoặc cần một chỗ lưu trú tạm thời trong thời gian nộp đơn xin việc cho một ví trí tuyển dụng, hãy liên hệ phòng Nhân sự của chúng tôi qua số điện thoại 1-877-496-3636.