Hỗ trợ thông tin

Bạn có câu hỏi hoặc nhận xét nào không? Vui lòng tìm kiếm thông tin hỗ trợ bên dưới. Nếu những thông tin đó vẫn chưa giải đáp được các thắc mắc của bạn, vui lòng gửi tin nhắn cho chúng tôi theo hướng dẫn bên dưới.

Nếu bạn quan tâm các cơ hội nghề nghiệp tại 3M và cần hỗ trợ đặc biệt hoặc cần một chỗ lưu trú tạm thời trong thời gian nộp đơn xin việc cho một ví trí tuyển dụng, hãy liên hệ phòng Nhân sự của chúng tôi qua số điện thoại +84 (28) 5416 0429.

Hãy gửi tin nhắn cho chúng tôi

Đây là các thông tin khai báo bắt buộc, trừ những phần tùy chọn

  • Các thông tin bạn cung cấp trên biểu mẫu Liên hệ này sẽ được sử dụng để phản hồi các thắc mắc của bạn và được quy định trong Chính sách bảo mật Internet của chúng tôi..

    Xin lưu ý rằng thông tin này (bao gồm cả câu hỏi và phản hồi) có thể được chuyển đến một máy chủ đặt tại Hoa Kỳ để cho mục đích đánh giá và lưu trữ. Nếu bạn không đồng ý với việc sử dụng thông tin cá nhân của mình cho mục đích này, vui lòng không sử dụng hệ thống Liên hệ của chúng tôi.

  • Gửi
Cảm ơn bạn đã liên hệ với 3M.

Mục tiêu của chúng tôi là phản hồi nhanh chóng các thắc mắc của bạn trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, một số câu hỏi có thể cần phải được đánh giá và tìm hiểu thêm để đưa ra câu trả lời chính xác và phù hợp.