Green checkmark over a black 3M trifecta banner

Biết đó là hàng thật

Bảo vệ mọi người là ưu tiên hàng đầu của bạn. Để giúp đảm bảo các sản phẩm 3M của bạn là hàng thật, hãy làm theo quy trình 3M Safe Guard™.

3M sử dụng hệ thống Safe Guard để xác nhận tính chính hãng của một số mẫu sản phẩm sau:

Băng keo Dễ thấy/Phản quang | Khẩu trang lọc bụi | Bảo vệ Đầu | Màn hình Riêng tư

Sản phẩm giả có thể chưa được thử nghiệm, không được chứng nhận và không thể đảm bảo đem lại kết quả như 3M đã nêu. Cảm ơn bạn đã hợp tác với chúng tôi để chống lại hàng giả.

Giúp bảo vệ nhân viên của bạn, danh tiếng của bạn và công ty của bạn.

Tìm mã 3M Safe Guard trên bao bì

Nếu sản phẩm của bạn không có mã Safe Guard trên bao bì thì sản phẩm đó không được công cụ này hỗ trợ nhưng vẫn có thể là sản phẩm 3M chính hãng. Dưới đây là một số nguồn trợ giúp để giúp xác định sản phẩm chính hãng và báo cáo các sản phẩm có thể là giả mạo.

 

Nếu bạn có sản phẩm không thể kiểm tra bằng 3M Safe Guard hoặc bạn nghi ngờ bạn có sản phẩm gian lận, vui lòng liên hệ với 3M theo số +84 (28) 5416 0429.

Nếu bạn có sản phẩm không thể kiểm tra bằng 3M Safe Guard hoặc bạn nghi ngờ bạn có sản phẩm gian lận, vui lòng liên hệ với 3M theo số +84 (28) 5416 0429.

Bạn đang tìm cách xác nhận Khẩu trang lọc bụi 3M?

Trang web này chỉ xác nhận tính chính hãng của một số thiết bị bảo vệ hô hấp 3M. Trước khi xác thực sản phẩm của bạn, hãy đảm bảo rằng nó thuộc một trong những mã số mẫu sản phẩm sau.

 • 8210
  9210+
  9211+

 • Khẩu trang lọc bụi Auraᵀᴹ Gen3 được sản xuất từ Tháng Năm năm 2018 đến Tháng Tám năm 2019:

  9322+Gen3
  9332+Gen3
  9320+Gen3 RU
  9330+Gen3 RU
  9332+Gen3 RU


Thực hiện theo quy trình 3M Safe Guard™.

 • Diagram of where to find the unique 10-digit code on the bottom of the product box.
  Tìm mã.

  Ở dưới cùng của hộp sản phẩm, ngay dưới mã vạch hoặc trên cuộn, bạn sẽ thấy mã bảo mật gồm 10 chữ số và mã lô gồm 6 chữ số. Cả hai mã phải được nhập vào các trường tương ứng trên trang web xác nhận.

 • Two fields part of 3M Safe Guard authentication process
  Nhập mã.

  Nhập mã của bạn ở đây. Dấu tích màu xanh lá cây có nghĩa là sản phẩm chính hãng. Biểu tượng màu vàng hoặc đỏ cho biết sản phẩm của bạn có thể là hàng giả.

 • A signed product box shows that the product has been validated and is genuine 3M.
  Ghi lại kết quả.

  Ví dụ: ký tắt và ghi ngày đóng gói hoặc cuộn để cho nhân viên của bạn biết họ đang sử dụng sản phẩm 3M chính hãng.

 • Bạn không thấy mã?

  Nếu bạn đã mua các sản phẩm 3M và muốn biết thêm thông tin về cách phát hiện gian lận và tránh hàng giả, vui lòng liên hệ theo +84 (28) 5416 0429 hoặc gửi báo cáo bên dưới.

  Để biết thêm thông tin về hoạt động gian lận, vui lòng đọc bản tin của chúng tôi (PDF, 73.86 KB).

  Nếu bạn đã mua các sản phẩm 3M và muốn biết thêm thông tin về cách phát hiện gian lận và tránh hàng giả, vui lòng liên hệ theo +84 (28) 5416 0429hoặc gửi báo cáo bên dưới.

  Để biết thêm thông tin về hoạt động gian lận, vui lòng đọc bản tin của chúng tôi (PDF, 73.86 KB)..

3M Safe Guard Product Authentication Process