Một hình ảnh cho thấy cái nhìn của con sâu về một gia đình hạnh phúc

Lựa chọn Thiết bị bảo vệ hô hấp

Trung tâm Bảo vệ hô hấp 3M

Chọn Thiết bị bảo vệ hô hấp cho Nơi làm việc của Bạn

Lựa chọn thiết bị bảo vệ hô hấp phù hợp là điều quan trọng. Cho dù thiết bị bảo vệ hô hấp của bạn có được chế tạo tốt như thế nào, nó cũng không thể lọc được những mối nguy mà nó không được thiết kế để làm điều đó. Sau khi có kết quả đánh giá mức độ phơi nhiễm, bạn đã sẵn sàng lựa chọn biện pháp bảo vệ thích hợp cho nhân viên của mình. Tìm ra loại thiết bị bảo vệ hô hấp tốt nhất dành cho họ.

 • Bạn sẽ cần chọn thiết bị dựa trên việc môi trường làm việc của bạn có chứa các mối nguy dạng hạt (các hạt như bụi hoặc sợi nguy hiểm), mối nguy dạng khí hoặc hơi (chẳng hạn như hơi dung môi hoặc khí clo) hay cả hai loại mối nguy. Nói chung, bạn bảo vệ chống lại các mối nguy dạng hạt bằng tấm lọc và chống lại khí và hơi bằng phin lọc. Nếu cả hai loại mối nguy đều hiện hữu, phin lọc kết hợp là một lựa chọn có thể lọc ra cả các loại hạt và khí hoặc hơi
 • Đánh giá mức độ phơi nhiễm phải đưa ra được mức độ phơi nhiễm của nhân viên đối với các chất mà bạn đã kiểm tra. Kết quả thường được đo bằng phần triệu (ppm) hoặc miligam trên mét khối không khí (mg/m3),, thường được tính trung bình trong một ca làm việc tám giờ.

  So sánh mức độ phơi nhiễm của bạn với giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp (OEL) hoặc giới hạn phơi nhiễm cho phép (PEL) do Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA) đặt ra để xác định xem có cần phải thực hiện hành động nào theo yêu cầu của pháp luật hay không. Bạn thường có thể sử dụng các giá trị được đặt bởi các nhóm khác, chẳng hạn như Hội nghị Hoa Kỳ về Vệ sinh Công nghiệp của Chính phủ (ACGIH) – nếu các giá trị đó thấp hơn OEL. Trong bất kỳ trường hợp nào, hãy đảm bảo rằng cả nồng độ bạn đo được và các mức mà bạn đang so sánh với chúng (chẳng hạn như OEL) đều sử dụng cùng một đơn vị đo. Ví dụ, cả hai đều có thể được biểu thị bằng ppm cho mức trung bình trong tám giờ có trọng số thời gian (TWA). Các phép đo cũng có thể ở dạng giới hạn tiếp xúc ngắn hạn 15 phút (STEL) hoặc giới hạn trần (C), là giới hạn tuyệt đối không bao giờ được vượt quá đối với người lao động bất kỳ lúc nào.

  Nếu mức độ phơi nhiễm của nhân viên của bạn dưới OEL, thì thiết bị bảo vệ hô hấp không được yêu cầu về mặt pháp lý, mặc dù bạn vẫn có thể muốn cung cấp thiết bị bảo vệ hô hấp để sử dụng tự nguyện. Nếu mức độ phơi nhiễm của bạn vượt quá giới hạn, hãy tìm cách giảm mức độ phơi nhiễm thông qua các biện pháp kỹ thuật hoặc kiểm soát hành chính. Nếu việc áp dụng các biện pháp kiểm soát đó là không khả thi, hãy chọn thiết bị bảo vệ hô hấp giúp giảm phơi nhiễm xuống mức có thể chấp nhận được đối với người lao động.
 • Thiết bị bảo vệ hô hấp duy nhất OSHA cho phép sử dụng tại nơi làm việc là những mặt nạ đã được phê duyệt bởi Cơ quan Quốc gia về An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (NIOSH). Tất cả thiết bị bảo vệ hô hấp được NIOSH chấp thuận đều có hệ số bảo vệ được chỉ định (APF), có thể nằm trong khoảng từ 10 đến 10,000.


  APF là mức độ bảo vệ hô hấp tại nơi làm việc mà một thiết bị bảo vệ hô hấp hoặc một loại thiết bị bảo vệ hô hấp dự kiến sẽ cung cấp cho nhân viên khi người sử dụng lao động triển khai chương trình bảo vệ hô hấp hiệu quả và liên tục theo quy định của 29 CFR 1910.134. Ví dụ: APF là 10 có nghĩa là thiết bị bảo vệ hô hấp có thể bảo vệ khỏi mức phơi nhiễm gấp 10 lần PEL đối với mối nguy đó.


  Để xem nơi làm việc của bạn cần mức APF nào, hãy chia mức độ phơi nhiễm của bạn theo giới hạn phơi nhiễm. (Đây được gọi là “tỷ lệ nguy hiểm”.) Ví dụ:


  Mức độ phơi nhiễm: 500 ppm
  ÷
  OEL hoặc PEL: 50 ppm

  APF: 10

 • Khi bạn biết APF cần thiết của mình, bạn có thể thu hẹp lựa chọn của mình chỉ trong những thiết bị bảo vệ hô hấp có thể làm giảm mức độ phơi nhiễm xuống dưới OEL. OSHA liệt kê các APF cho các loại thiết bị bảo vệ hô hấp khác nhau. Ví dụ: mặt nạ bảo vệ hô hấp nửa mặt có phin lọc và tấm lọc có APF là 10.

  Bên cạnh việc chọn thiết bị phù hợp với loại và mức độ nguy hiểm của nơi làm việc, bạn cũng phải xem xét khả năng tương thích với các thiết bị bảo hộ bắt buộc khác, chẳng hạn như kính bảo hộ và mũ cứng. Ví dụ: kính và mặt nạ bảo vệ hô hấp nửa mặt có thể chiếm không gian trên cùng một phần của khuôn mặt — sống mũi — vì vậy, điều quan trọng là phải tìm thiết bị vừa khít với nhau mà không gây rò rỉ xung quanh các cạnh của mặt nạ hoặc làm mất khả năng bảo vệ mắt.

  Sự thoải mái và khả năng thực hiện công việc cũng là những điểm quan trọng cần cân nhắc; nếu công việc đặc biệt vất vả, hãy cố gắng chọn thiết bị bảo vệ hô hấp càng nhẹ và thuận tiện sử dụng càng tốt. Và hãy nhớ rằng khuôn mặt của mọi người có nhiều hình dáng và kích cỡ; bạn có thể cần chọn từ nhiều kiểu và kích cỡ khác nhau để tìm thiết bị bảo vệ hô hấp phù hợp cho tất cả những người lao động cần sử dụng.

Video về Lựa chọn Thiết bị bảo vệ hô hấp


Trung tâm Nguồn trợ giúp

Tổng quan về các Loại Thiết bị bảo vệ hô hấp

Thiết bị bảo vệ hô hấp được phân loại theo loại nguy hiểm mà chúng bảo vệ chống lại, APF của chúng và (các) chất cụ thể mà chúng được chấp thuận để bảo vệ. Có những cách khác mà bạn cũng có thể thấy được sử dụng để phân loại thiết bị bảo vệ hô hấp, chẳng hạn như:

Áp suất Âm

Thiết bị bảo vệ hô hấp áp suất âm dựa vào người đeo để hút không khí qua các phin lọc hoặc tấm lọc. Điều này có khả năng gây mất sức cho người đeo, đó là lý do tại sao đánh giá y tế là quan trọng (và bắt buộc).

 • Filtering Image
  Khẩu trang bảo vệ hô hấp

  Khẩu trang lọc bụi , còn được gọi là khẩu trang bảo vệ hô hấp, được sử dụng để giúp bảo vệ khỏi một số mối nguy dạng hạt. Chúng có trọng lượng nhẹ và không cần bảo trì vì chúng sẽ bị loại bỏ sau khi sử dụng.

 • Reusable Image
  Có thể tái sử dụng

  Mặt nạ bảo vệ hô hấp tái sử dụng có thể được sử dụng với tấm lọc, phin lọc khí và hơi hoặc phin lọc kết hợp, có thể cần được thay thế theo lịch trình hoặc khi cần thiết.

 • Half Face Image
  Nửa Mặt

  Mặt nạ bảo vệ hô hấp nửa mặt che nửa mặt dưới, bao gồm cả mũi và miệng.

 • Full Face Image
  Nguyên mặt

  Thiết bị bảo vệ hô hấp nguyên mặt che mắt và phần lớn khuôn mặt, và đôi khi có thể thay thế việc cần thiết phải sử dụng kính an toàn.


Áp suất Dương

Thiết bị bảo vệ hô hấp áp suất dương thực hiện công việc đẩy không khí lên đỉnh mặt nạ hoặc phần che mặt; chúng có thể là không khí cung cấp bằng cách sử dụng quạt gió chạy bằng pin để hút không khí qua tấm lọc, hoặc không khí được cung cấp, đưa không khí sạch qua ống dẫn từ nguồn bên ngoài khu vực làm việc bị ô nhiễm.

 • Loose Fit
  Tấm chắn Rời

  Thiết bị bảo vệ hô hấp dạng tấm chắn rời thường có mũ trùm đầu hoặc mũ cứng.

 • Tight Fit
  Vừa Khít

  Thiết bị bảo vệ hô hấp vừa khít phải được kiểm tra độ kín khít khi cần sử dụng và người dùng phải kiểm tra độ kín mỗi khi đeo thiết bị bảo vệ hô hấp áp suất âm vừa khít như khẩu trang bảo vệ hô hấp hoặc mặt nạ nửa mặt.


Thiết bị thở cá nhân (SCBA)

 • SCBA Image

  Thiết bị thở cá nhân (SCBA) được phân loại là thiết bị bảo vệ hô hấp được cấp khí áp suất dương, nhưng khác với tất cả các thiết bị hô hấp khác ở chỗ người sử dụng mang theo nguồn không khí sạch trong một bình chứa. Loại này chủ yếu được sử dụng cho các điều kiện chưa được biết rõ hoặc “nguy hiểm ngay lập tức đến tính mạng hoặc sức khỏe” (IDLH), chẳng hạn như bầu không khí thiếu oxy, khi các mối nguy quá tập trung hoặc quá độc hại, chúng không thể được đưa xuống mức có thể chấp nhận được bằng các loại phương tiện bảo vệ hô hấp khác hoặc khi bạn không thể ghi lại rõ ràng mức độ của mối nguy ở nơi làm việc.


Chọn một Phin lọc và/hoặc Tấm lọc

Đọc về "Lịch Thay đổi Phin lọc cho Môi trường Phơi nhiễm Thấp" (PDF, 286,66 KB) 

Hiểu được các loại tấm lọc và phin lọc khí và hơi khác nhau có thể giúp bạn chọn đúng loại. Các loại và nhãn NIOSH là những hệ thống hữu ích để tìm hiểu.

 • Filter Image

  Đối với tấm lọc, NIOSH có 10 loại khác nhau, chín loại dành cho tấm lọc áp suất âm và một loại dành cho tấm lọc của thiết bị bảo vệ hô hấp Thiết bị lọc và cấp khí hoạt động bằng pin [PAPR]).


  Cácloại tấm lọc áp suất âm dựa trên sự kết hợp của hai yếu tố:
   

  • Khả năng chống sương dầu. Điều này được biểu thị bằng một chữ cái (N, R hoặc P). Tấm lọc nhóm N không có khả năng chống dầu. Tấm lọc nhóm R có khả năng chống dầu, nhưng chúng chỉ có thể được sử dụng chống sương dầu trong tối đa tám giờ. Tấm lọc nhóm P không thấm dầu; các giới hạn về thời gian sử dụng phải được xác định bởi nhà sản xuất. 3M khuyến nghị sử dụng 40 giờ hoặc 30 ngày, tùy theo điều kiện nào xảy ra trước, đối với các tấm lọc nhóm P của mình.
  • Hiệu quả lọc. Các tấm lọc sẽ được xếp hạng 95, 99 hoặc 100. Điều này có nghĩa là khi được sử dụng đúng cách, chúng có khả năng lọc ít nhất 95%, 99% hoặc 99,97% các loại hạt trong không khí.
   Đối với tấm lọc PAPR, có phân loại tấm lọc đơn được gọi là HEPA hoặc HE. Tấm lọc Hiệu quả Cao hay HEPA cung cấp khả năng lọc ít nhất 99,97% cho tất cả các loại hạt.
   Đối với phin lọc khí và hơi, NIOSH có hệ thống mã hóa màu sắc để giúp bạn xác định thiết bị chính xác phù hợp với mối nguy cụ thể của bạn. Ví dụ một số màu phổ biến là:
  • Hơi hữu cơ từ các dung môi, chẳng hạn như trong sơn và chất pha loãng, yêu cầu phin lọc có nhãn đen.
  • Phin lọc khí axit được phê duyệt, bao gồm các khí như clo, hydro sunfua và lưu huỳnh đioxit, có nhãn màu trắng.
  • Phin lọc có nhãn màu vàng được phê duyệt cho các loại hơi hữu cơ và khí axit.
  • Phin lọc được phê duyệt cho amoniac hoặc metylamine có nhãn màu xanh lá cây.

   


Các Sản phẩm Nổi bật
Xem tất cả sản phẩm
 • Tìm hiểu thêm về các loại thiết bị bảo vệ hô hấp đáp ứng nhu cầu của bất kỳ môi trường làm việc nào. Mặt nạ bảo vệ hô hấp  một nửa mặt hoặc nguyên mặt giúp bảo vệ khỏi cả các loại hạt và/hoặc loại khí và hơi.

 • Tìm hiểu thêm về dòng mặt nạ bảo vệ hô hấp 3M dùng một lần (N95 - P100) đa dạng, cung cấp đầy đủ sự thoải mái, tiện lợi và các tính năng giúp bạn đáp ứng nhu cầu của mình.

 • Tìm hiểu thêm về thiết bị bảo vệ hô hấp cung cấp luồng không khí sạch, thoải mái cho người đeo bằng cách sử dụng quạt thổi chạy bằng pin (Thiết bị lọc và cấp khí hoạt động bằng pin - PAPR) hoặc từ máy bơm áp lực (Mặt nạ Cấp khí - SAR).