Exp Hero

Đánh giá Phơi nhiễm

Trung tâm Bảo vệ hô hấp 3M

Đánh giá Phơi nhiễm qua Đường hô hấp

Là một người quản lý an toàn, bạn cần đảm bảo rằng bạn đang sử dụng các biện pháp và thiết bị bảo vệ hô hấp phù hợp. Để làm được điều đó, trước tiên bạn cần biết các loại và mức độ chất gây ô nhiễm trong không khí tại nơi làm việc của bạn. Một quy trình đánh giá phơi nhiễm được ghi chép đầy đủ và kỹ lưỡng sẽ giúp bạn:
 

 • Xác định các mối nguy tiềm ẩn đối với sức khỏe người lao động.
 • Sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các mối nguy đó để bạn có thể giải quyết những rủi ro nghiêm trọng nhất trước.
 • Đo mức độ phơi nhiễm để xem chúng có được chấp nhận hay không.
 • Xây dựng kế hoạch kiểm soát những mức độ phơi nhiễm không được chấp nhận.
 • Lưu giữ hồ sơ về việc phơi nhiễm để trao đổi với người lao động và tuân thủ các quy định của chính quyền.
Sơ đồ thể hiện quy trình liên tục đánh giá mức độ phơi nhiễm

Bắt đầu

Đây không phải lúc nào cũng là một quy trình từng bước đơn giản, nhưng việc chia nhỏ đánh giá thành các nhiệm vụ nhỏ hơn sẽ giúp bạn dễ quản lý hơn.

Một

Đặc tính Cơ bản

Trong bước này, thu thập thông tin về nơi làm việc của bạn: thông tin về các tác nhân hóa học và sinh học hiện hữu, người lao động và vai trò hoặc công việc của họ và các biện pháp kiểm soát bạn đã có để đảm bảo an toàn hô hấp.

Bắt đầu bằng cách thu thập càng nhiều dữ liệu càng tốt. Bảng Dữ liệu An toàn do các nhà sản xuất cung cấp là nguồn tốt để trả lời những câu hỏi sau đây, nhưng bạn cũng có thể phải tìm hiểu sâu hơn.

  • Những hóa chất cụ thể nào (không nêu tên thương mại hoặc tên được đặt bởi cơ sở) hiện hữu?
  • Các chất gây ô nhiễm như khí, hơi, sương, hạt có dạng vật chất nào?
  • Những dấu hiệu cảnh báo về sự phơi nhiễm, như kích ứng hoặc mùi hôi là gì?
  • Có phải hóa chất có tác dụng cấp tính — tác dụng ngắn, tức thì, thường là đối với các tình huống phơi nhiễm nhiều không?
  • Liệu chúng có gây ra những ảnh hưởng mãn tính do tiếp xúc ít hơn, với các triệu chứng có thể không xuất hiện ngay lập tức không?
  • Các công việc, quy trình thường xuyên và các hoạt động khác tạo ra chất gây ô nhiễm là gì?
  • Việc hít thở có phải là một trong những cách khiến công nhân của bạn có thể bị phơi nhiễm với mối nguy không?
  • Mức độ phơi nhiễm chấp nhận được là gì? Tham khảo Các Giới hạn Phơi nhiễm Cho phép của Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA), Các Giá trị Ngưỡng Giới hạn® của Hội nghị Hoa Kỳ về Vệ sinh Công nghiệp của Chính phủ và các giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp do nhà sản xuất đề xuất.

Hai

Các Nhóm Phơi nhiễm Tương tự

Việc đo lường mức độ tiếp xúc của mọi công nhân thường không thực tế, vì vậy bạn có thể đánh giá đội ngũ nhân viên của mình bằng cách xác định các nhóm phơi nhiễm tương tự (SEG). Nếu một nhóm nhân viên thực hiện các công việc tương tự với tần suất như nhau, sử dụng các vật liệu và phương pháp tương tự, họ có thể được coi là một SEG. Bạn chỉ cần đo mức độ phơi nhiễm cho một người trong mỗi nhóm.

SEG có thể được nhóm lại theo:
 

 • Nhiệm vụ và chất gây ô nhiễm
 • Nhiễm vụ, quy trình và chất gây ô nhiễm
 • Nhiệm vụ, quy trình, phân loại công việc và chất gây ô nhiễm
 • Nhóm làm việc

Nếu bạn có dữ liệu theo dõi mức độ phơi nhiễm trước đây, điều này cũng có thể giúp bạn xác định SEG.

 • Lực lượng lao động

  Lực lượng lao động của bạn được tổ chức như thế nào? Liệt kê các nhiệm vụ, người được giao, cách tổ chức nhân viên của bạn (theo nhóm, phòng ban, v.v.) và số người được giao cho mỗi nhiệm vụ hoặc nhóm.


Ba

Đánh giá Định tính và Sắp xếp Ưu tiên

Khi bạn đã thu thập đủ dữ liệu về công nhân hoặc SEG, mức độ phơi nhiễm tiềm năng của mỗi người hoặc nhóm sẽ được xếp hạng. Điều này sẽ giúp ưu tiên những rủi ro nghiêm trọng nhất để bạn có thể theo dõi chúng trước.

Ưu tiên nên dựa trên hai thước đo:


 1.  Khả năng phơi nhiễm với từng hóa chất hiện hữu tại nơi làm việc của người lao động hoặc SEG. Xếp hạng từ 1 đến 4, với 1 nghĩa là mức phơi nhiễm thông thường được dự kiến là nhỏ hơn 10% giới hạn phơi nhiễm đối với tác nhân đó và 4 nghĩa là mức phơi nhiễm điển hình được dự kiến là lớn hơn giới hạn phơi nhiễm. Bạn có thể xác định dựa trên:
   

  • Kết quả giám sát trong quá khứ tại nơi làm việc của bạn.
  • Dữ liệu được công bố về các tình huống tương tự.
  • Mô hình hóa sự phơi nhiễm bằng cách sử dụng các mô hình toán học.
 2. Ảnh hưởng sức khỏe của việc tiếp xúc quá mức với chất gây ô nhiễm. Sử dụng dữ liệu độc tính thu thập được trong quá trình mô tả đặc tính cơ bản, xếp hạng các ảnh hưởng đến sức khỏe từ 1 đến 4, với 1 nghĩa là tác động xấu đến sức khỏe ở mức tối thiểu và 4 nghĩa là tác động gây đe dọa tính mạng hoặc tàn tật.

 

Prior Matrix

Bốn

Giám sát Phơi nhiễm

Việc giám sát cho phép bạn xác định bất kỳ sự phơi nhiễm không được chấp nhận nào. Có ba lý do để giám sát phơi nhiễm:
 

 • Mức cơ sở — để xác định mức độ và phạm vi phơi nhiễm hiện tại.
 • Chẩn đoán — để xác định các nguồn gây ô nhiễm cụ thể để bạn có thể phát triển các phương pháp kiểm soát, chẳng hạn như thực hiện các thay đổi kỹ thuật hoặc cung cấp thiết bị bảo vệ hô hấp.
 • Tuân thủ — để đáp ứng các yêu cầu quy định đối với một tác nhân cụ thể có các quy tắc nghiêm ngặt hơn, chẳng hạn như amiăng hoặc chì.

Số mẫu cần lấy phụ thuộc vào mục tiêu của bạn. Phán đoán chuyên môn nên được sử dụng trong mọi trường hợp, cộng với:
 

 • Để giám sát mức cơ sở, bạn có thể dựa vào các phương pháp thống kê (thường là 3 đến 10 mẫu ngẫu nhiên).
 • Để giám sát tuân thủ, hãy tuân theo các quy định của OSHA đối với chất gây ô nhiễm đó.
 • OSHA gọi việc giám sát cá nhân là “tiêu chuẩn vàng” để xác định mức độ phơi nhiễm của nhân viên. Các mẫu cá nhân được thu thập bằng cách gắn trực tiếp màn hình vào người công nhân. Thời gian bạn cần theo dõi để thu thập từng mẫu phụ thuộc vào giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp của hóa chất đó và những điều bạn đang cố gắng đạt được. Ví dụ, bạn có thể lấy:
   

  • Toàn bộ ca hoặc mẫu trung bình có trọng số theo thời gian 8 giờ (TWA).
  • Mẫu dựa trên công việc — lấy mẫu trong khoảng thời gian của một công việc cụ thể (như mài bê tông).
  • 15 phút giới hạn phơi nhiễm ngắn hạn (STEL) hoặc mẫu trần để xác định mức độ phơi nhiễm vào thời điểm cao điểm.

  Mẫu có thể được thu thập tại chỗ và phân tích trong phòng thí nghiệm, hoặc trong một số trường hợp được phân tích bằng các dụng cụ đọc trực tiếp. Trong hầu hết các trường hợp, chất gây ô nhiễm phải được xác định trước, vì vậy bạn có thể sử dụng thiết bị giám sát và quy trình cụ thể cho nó.

  Bất kỳ phòng thí nghiệm nào được sử dụng đều phải được AIHA công nhận (liên kết bên dưới). Tham khảo trước với phòng thí nghiệm để biết phương tiện thu thập mẫu được ưu tiên, yêu cầu vận chuyển, thời gian trả kết quả và chi phí.


Năm

Diễn giải và Ra quyết định

Các tiêu chí để xem xét kết quả đánh giá phơi nhiễm nên được xác định bởi một chuyên gia về an toàn/sức khỏe trước khi theo dõi phơi nhiễm. Sau khi bạn thu thập tất cả các dữ liệu cần thiết, dữ liệu này phải được đánh giá để xác định xem mức độ phơi nhiễm có được chấp nhận hay không:
 

 • Mức phơi nhiễm có thể chấp nhận được nghĩa là bạn không cần thực hiện bất kỳ hành động nào.
 • Đối với các trường hợp phơi nhiễm có thể chấp nhận được, bạn sẽ cần quyết định hành động cần thiết để quản lý phơi nhiễm, chẳng hạn như cài đặt các biện pháp kiểm soát kỹ thuật và/hoặc giới thiệu thiết bị bảo vệ hô hấp.
 • Nếu không có đủ dữ liệu để đưa ra quyết định, bạn sẽ cần tiến hành thêm các đánh giá và đánh giá lại.

Sáu

Báo cáo

 • Mỗi lần bạn tiến hành đánh giá phơi nhiễm, hãy đảm bảo ghi lại hồ sơ chi tiết về đánh giá đó, bao gồm:
   

  • Một bản tóm tắt về những điều đã được thực hiện.
  • Mục đích của việc giám sát.
  • Kết quả mô tả đặc tính cơ bản: mô tả nhiệm vụ hoặc nhóm công việc và quy trình.
  • Giải thích các nhóm SEG.
  • Tiêu chí phơi nhiễm được chọn — TLV hay PEL — và tại sao.
  • Bảng kết quả đánh giá định tính và xếp thứ tự ưu tiên.
  • Ảnh hưởng sức khỏe của việc tiếp xúc quá mức với các chất gây ô nhiễm, bao gồm cả các bản sao của bảng dữ liệu an toàn.
  • Phương pháp giám sát và phân tích được sử dụng.
  • Các kết luận rút ra từ dữ liệu — mức độ có thể chấp nhận được hay không.

  Các thay đổi được đề xuất:
   

  • Các thay đổi để cố gắng kiểm soát mức độ phơi nhiễm
  • Thiết bị bảo vệ hô hấp
  • Lịch trình đánh giá trong tương lai
  • Bất kỳ tài liệu tham khảo nào khác được sử dụng trong quá trình này.

  Giống như tất cả các phần của chương trình an toàn hô hấp của bạn, đánh giá phơi nhiễm là một trách nhiệm liên tục. Ngay cả khi mức độ phơi nhiễm có thể chấp


Image preview of the video


Mẫu nền màu cam
Chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Có câu hỏi nào không? Hãy liên hệ với các chuyên gia bảo vệ hô hấp của chúng tôi.

HỎI CHÚNG TÔI CÂU HỎI CỦA BẠN